Bojana Sečkar

Bojana Sečkar upotpunila je rastući tim SOLIDARNE i sada mu zdušno pridonosi svojom stručnošću u području financija i administracije, usavršenima na RRiF Učilištu za poduzetništvo, smjer računovodstvo i financije, a provjerenima u poduzetničkim vodama. Ljubiteljica je životinja s iskustvom volontiranja u civilnom društvu, posebno u inicijativi Za park Savica. Dobri je duh ureda jer svojim entuzijazmom, zaraznom vedrinom, snalažljivošću i spremnošću na akciju potiče sve na vrijedan rad. Bez dvojbe, ona obogaćuje SOLIDARNU i pomaže navigirati tim u najzahtjevnijim trenucima.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp