AKTIVISTIČKI PROFILI

Ovdje će SOLIDARNA predstavljati rad organizacija, inicijativa i pojedinaca koji svojim trudom, energijom i znanjem doprinose pozitivnim promjenama u društvu. Cilj nam je približiti organizacije svim građanima i građankama kako bi ih potaknuli na priključivanje postojećim organizacijama i inicijativama ili pokretanja vlastitih usmjerenih na zaštitu ljudskih prava, društveni angažman i nesebičan doprinos društvu.