Aktivni fondovi SOLIDARNE

Trenutno su aktivna tri fonda zaklade SOLIDARNA:


•    HITNO&BITNO - fond za ad hoc građanske inicijative koje reagiraju na kršenja ljudskih prava i načela demokratskog vladanja, a koje se ne mogu pravovremeno financirati od strane drugih donatora.


•    INKUBATOR – fond za nove lokalne i eksperimentalne inicijative zaštite ljudskih prava, naročito one koje nastaju u ugroženim lokalnim sredinama.


•    KULTURA U ZAJEDNICI – fond za program manjih kulturnih produkcija sa širokim dosegom u zajednici s ciljem podizanja svijesti o ljudskim pravima i solidarnosti.


Uz to, zaklada je pokrenula POSUDIONICA AKTIVISTIČKE OPREME u Zagreb u suradnji s Kućom ljudskih prava gdje inicijative mogu posuditi opremu za direktne akcije.
Također, ustupanje online donatorske platforma SOLIDARNE za samostalno organizirane donatorske akcije inicijativa i organizacija za zaštitu ljudskih prava još je jedan oblik podrške koji nudimo temeljem upita na info@solidarna.hr.

Natječaj „Drugotna na sav glas!“ otvoren do 27. siječnja 2017.

Zaklada SOLIDARNA na Dan ljudskih prava 10. prosinca  ponosno raspisuje svoj prvi natječaj „Drugotna na sav glas!“ za dodjelu malih financijskih potpora građanskim inicijativama i udrugama širom Hrvatske koje se u svojim sredinama zalažu za pravo na život bez nasilja, za rodnu ravnopravnost, za pravo na vlastite rodne identitete, za pravo na obrazovanje bez predrasuda, za pravednu podjelu kućanskih obaveza, za političku, ekonomsku i društvenu ravnopravnost, javno djelovanje i slobodu rodnog izražavanja svih osoba.


Ukupan fond ovog prvog natječaja iznosi 60.000,00 kn, koliko smo uspjeli prikupiti od građanki i građana te poslovnih subjekata unutar mjesec dana kampanje „Drugotna na sav glas!“. No, kako su pitanja ženskih prava i rodne ravnopravnosti na udaru različitih moćnih skupina u hrvatskom društvu, SOLIDARNA će nastaviti prikupljati sredstva za kontinuiranu podršku svima onima koji se žele angažirati na izgradnji rodno ravnopravne i solidarne Hrvatske, u skladu s našim ustavnim vrednotama.


Tko se može prijaviti?
Prijaviti se mogu pojedinke i pojedinci, neformalne građanske inicijative ili registrirani neprofitni pravni subjekti (udruge, zaklade, ustanove i socijalne zadruge). Prednost na ovom prvom natječaju imat će akcije solidarnosti iz onih sredina gdje je društvena podrška borbi za ženska ljudska prava izostaje te nove inicijative koje se upravo osnažuju za izlazak u javnost.


Koliki je maksimalan iznos pojedinačne potpore?
Maksimalan iznos pojedinačne potpore ovisi o programu unutar kojeg želite aplicirati:


1.    Program HITNO&BITNO: ako su vam sredstva potrebna za ad hoc aktivnosti koje odgovaraju na neku hitnu potrebu u vašoj zajednici, maksimalan iznos s kojim vas možemo podržati je 4.000,00 kn unutar programa HITNO&BITNO. Odluka unutar ovog programa donosi se unutar tri radna dana od dana zaprimanje prijave počevši od 10. prosinca, a zaključno sa 27. siječnja 2017.


2.    Program INKUBATOR: ako želite podršku za nove lokalne i eksperimentalne inicijative zaštite ženskih ljudskih prava i promocije rodne ravnopravnosti, prijaviti se možete unutar programa Inkubator, za maksimalno 10.000,00 kn.


Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju vaših prijedloga javit ćemo vam do 10.02.2017.
Sve prijave proći će kroz evaluacijski proces Zakladnog vijeća za programe doniranja SOLIDARNE.
Od svih prijavitelja tražimo da putem emaila i telefona budu dostupni za eventualne dodatne informacije i pojašnjenja tijekom procesa evaluacije u razdoblju od 10. prosinca do 5. veljače 2017.


U razradi proračuna molimo vas budite solidarni/e kako bi ovaj fond bio dostupan što većem broju inicijativa. Molimo vas, pažljivo promislite za koje vam troškove treba financijska potpora, u odnosu na druge izvore financiranja, volonterskih doprinosa i donacija u opremi.

Kakvu još podršku možete dobiti od SOLIDARNE?
Svim našim primateljima podrške, osim financija, nudimo i:
•    tehničku podršku u obliku konzultacija i umrežavanja vezanih uz planiranje i javni plasman događanja,
•    korištenje donatorske platforme SOLIDARNE za samostalno prikupljanje dodatnih sredstava,
•    oglašavanje aktivnosti putem komunikacijskih kanala SOLIDARNE
•    posuđivanje aktivističke opreme iz naše Posudionice

Kako se prijaviti?


Molimo ispunite online prijavnicu za natječaj „Drugotna na sav glas!“ koja se nalazi na ovom linku: https://www.surveymonkey.com/r/solidarna_natjecaj_drugotna.  


U prijavnici možete izabrati za koji se tip podrške javljate (HITNO&BITNO ili INKUBATOR) kao i trebate li još neki oblik podrške od SOLIDARNE, uz financijsku potporu.


Završna napomena


Zahvaljujući činjenici da veliku većinu sredstva za ovaj natječaj čine sredstva prikupljena NEPOSREDNIM donacijama građanki i građana, za prijavu na ovaj natječaj NIJE POTREBNO NIŠTA PEČATITI NI DOSTAVITI NITI JEDAN od sljedećih dokumenata:
•    OIB
•    MB
•    RNO
•    IBAN
•    Rješenje o registraciji organizacije
•    Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (ne stariji od 6 mjeseci)
•    Ovjerenu presliku važećeg Statuta organizacije
•    Financijski izvještaj za prethodnu fiskalnu godinu
•    Financijski plan za narednu fiskalnu godinu, uključujući plan prihoda i rashoda, zaduživanja i otplata te novčanog tijeka