Izvještaji

Pročitajte godišnji izvještaj zaklade SOLIDARNA i saznajte na čemu smo radili i gdje smo našim radom pridonijeli.

izvjestaj_hr_slika-1520950415.jpg

Potpuni izvještaj zaklade SOLIDARNA za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE ili na dnu stranice, a izdvajamo ključne aktivnosti SOLIDARNE u 2017. godini.

1. Organizacijski razvoj zaklade SOLIDARNA

Prioriteti organizacijskog razvoja zaklade SOLIDARNA u 2017. godini:

  • Širenje i jačanje aktivne jezgre zaklade koju čine članovi upravnih i izvršnih tijela Zaklade, volonteri, aktivni zakladnici, podržavatelji/suradnici (širom Hrvatske te u inozemstvu), a koja je dovoljno dobro organizirana da omogućuje trajan i djelotvoran rad, putem koordinacije, delegiranja i samoinicijativnosti,
  • ·    Osiguranje financijskih i materijalnih sredstava za hladni pogon zaklade u svrhu kontinuiteta njezina djelovanja (radno mjesto tajnika – puno radno vrijeme od 1. ožujka, angažman vanjskog suradnika za provedbu programa podrške, radno mjesto upraviteljice – puno radno vrijeme od listopada 2017. godine).
  • ·    Unaprjeđenje procesa planiranja i praćenja provedbe na način koji će osigurati dostatno vremena za pripreme, administraciju i kontinuiranu komunikaciju donatorima, sa što manje neočekivanih situacija i dodatnih ad hoc zadataka koji stvaraju radni stres i uzrokuju kašnjenja i pad kvalitete rada.
  • ·     Razvoj efikasnih komunikacijskih alata u odnosu na ciljane skupine potencijalnih i aktualnih donatora vodeći računa o njihovim specifičnostima i komunikacijskim stilovima.
  • ·    Pronalazak adekvatnog i financijski prihvatljivog prostora za dugoročni rad SOLIDARNE povrh aktualne podrške GONGa, od rujna 2017.

648a7207302fd2b1353ab2cf89655b02_XL-1520949518.jpg

2. Razvoj programa podrške zaklade SOLIDARNA

Sukladno potrebama i analizi dostupnih sredstava za ljudskopravaški aktivizam u Hrvatskoj, definirani su prioritetni programi potpora SOLIDARNE koji su usmjereni na fleksibilno i odgovarajuće financiranje zagovaračkih i solidarnih akcija u zajednici, kulturnih produkcija i socijalnih inovacija, nadopunjavajući time financiranje projekata i programa za koje se odlučuju javni donatori. U nastavku slijedi popis predviđenih programa podrške za koje je krenulo namicanje sredstava:


  • HITNO&BITNO – za ad hoc građanske inicijative koje reagiraju na kršenja ljudskih prava i načela demokratskog vladanja, a koje se ne mogu pravovremeno financirati od strane drugih donatora.
  • KULTURA U ZAJEDNICI – program podrške za manje kulturne produkcije sa širokim dosegom u zajednici s ciljem podizanja svijesti o ljudskim pravima i solidarnosti.
  • INKUBATOR – program podrške za nove lokalne i eksperimentalne inicijative zaštite ljudskih prava, naročito one koje nastaju u ugroženim lokalnim sredinama.


U sklopu Programa HITNO&BITNO, SOLIDARNA je pokrenula inovativni program POSUDIONICA AKTIVISTIČKE OPREME gdje različite progresivne civilne inicijative mogu dijeliti i posuđivati opremu potrebnu za direktne akcije. Također, u sklopu istog programa, SOLIDARNA pruža IKT potporu za brze akcije grupnog financiranja i pokreće tematske donatorske kampanje u suradnji s drugim akterima civilnog društva kako bi se sistemski problemi približili građanima te potakla društvena solidarnost u pogledu zaštite ljudskih prava. POSUDIONICA je nastala s namjerom da se stvori zajednička zaliha opreme potrebne za direktne akcije koju bi mogao koristiti i nadopunjavati široki krug građanskih inicijativa i udruga kojima su zajedničke vrijednosti pluralizma, ljudskih prava, nenasilja i odgovornog upravljanja javnim dobrima.

Tijekom 2017. godine, kroz POSUDIONICU podržane su sljedeće inicijative: Zagreb PRIDE, Inicijativa Sloboda trećima, Čuvamo naš park, Prosvjed za Hrvatsku uživo, akcija One billion rising, Marš za prava izbjeglica, akcija solidarnosti sa Ženskim maršom na Washington, Pokret otoka, prosvjedna akcija Za ratifikaciju Istanbulske konvencije.

3. Drugotna na sav glas!

drugotna-1520950316.jpg

SOLIDARNA je u listopadu 2016. godine pokrenula kampanju „Drugotna na sav glas!“ kao odgovor na sve jači mizogini diskurs koji dolazi iz klerikalnih krugova te sve intenzivnije napade na reproduktivna i seksualna prava žena u Hrvatskoj. Građani/ke su mobilizirani da se založe za rodnu ravnopravnost putem raznih kanala: FB stranica Drugotna na sav glas okupila je preko 2500 građana i građanki, a podrška se stjecala i nizom javnih pojavljivanja na različitim kulturnim, aktivističkim i sportskim manifestacijama. Ostvarena je i suradnja s nizom udruga, kafića i trgovina širom Hrvatske. Podrška ženskim inicijativama mogla se iskazati putem doniranja, a zauzvrat su se mogle dobiti majice s natpisima „drugotna“, „štraca“, „neposlušna“ i „od Evinog rebra“ (muško solidarno izdanje).


Ukupno je od donacija građana prikupljeno 40.579,00 kuna, čemu je SOLIDARNA dodala još 15.00,000 kuna donacija iz svog općeg fonda za rad Zaklade, kako bi na Dan ljudskih prava 10. prosinca objavila javni natječaj s fondom od 60.000,00 kuna. Predviđene potpore iznosile su do 4.000,00 kuna za ad hoc akcije (HITNO&BITNO) i do 10.000,00 kuna za nove ili inovativne umjetničke, aktivističke i pomagačke akcije (INKUBATOR), inicijative i projekte pojedinki, neformalnih grupa i organizacija koje štite i promiču rodnu ravnopravnost i slobodu rodnog izražavanja. Pritom je stavljen naglasak na inovativne inicijative te inicijative iz malih sredina. Na natječaj je pristigla 61 prijava, a 16 malih potpora dodijeljeno je uoči Međunarodnog dana žena 2017. godine.


4. Program "Kultura u zajednici"


Program „Kultura u zajednici“ osmišljen je tijekom ljeta 2016. godine, a u rujnu 2016. potpisan je Ugovor o donaciji za program „Kultura u zajednici“ s Atlantic Grupom, u iznosu od 50.000,00 kuna koji će omogućiti podršku razvoju prvog niza kulturnih produkcija u suradnji sa Zakladom. Program nastoji stvoriti nove prilike za društveno angažirani umjetnički rad već priznatih autora/ica, kao i za afirmaciju onih autora/ica koji na zanimljiv način otvaraju pitanja ljudskih prava, no dolaze iz marginaliziranih sredina ili ne pripadaju kulturnoj eliti.

Sporazum o dugoročnoj suradnji s Akademijom dramskih umjetnosti potpisan je početkom prosinca 2016.godine i uključuje financijsku podršku zaklade SOLIDARNA za reviju studentskih dramskih tekstova DeSADU, studentski filmski festival FRKA, povezivanje studenata ADU s ljudsko-pravaškim projektima i inicijativama, podršku u promociji društveno angažiranih studentskih dramskih djela te podršku nastavnoj produkciji s temom zaštite i promicanja ljudskih prava. U svibnju 2017. godine pripremljena je i zajednička projektna prijava s ADU i udrugama u području nezavisne kulture za program potpora za društveno korisno učenje u sklopu Europskog socijalnog fonda (rezultati se čekaju).

U listopadu 2017. godine nastavno na predan izvještaj o provedbi programa „Kultura u zajednici“ i sastanak s Gabrijelom Kasapović, direktoricom korporativnih komunikacija i Emilom Tedeschijem, predsjednikom uprave Atlantic grupe, SOLIDARNOJ je odobren nastavak podrške za program „Kultura u zajednici“ u 2018. godini u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, uključujući korporativnu donaciju od 50.000,00 kn Atlantic Grupe i privatnu donaciju Emila Tedeschija od 50.000,00 kn.


5. Zagovaračko djelovanje SOLIDARNE


1. Peticija „Svako bolesno dijete ima pravo na šansu za život“ i nastavno zagovaranje za bolji pristup zdravstvu u 2018. u suradnji s Koalicijom udruga u zdravstvu, udrugom Krijesnica i Kolibrići

svakobolesno-1498049976-1520950342.png

Sredinom lipnja 2017. godine zaklada Solidarna i Centar za mirovne studije pokrenuli su peticiju „Svako bolesno dijete ima pravo na šansu za život!“ te uspostavili suradnju s udrugom Krijesnica na snažnom javnom zagovaranju s neposrednim ciljem osiguranja javnog financiranja imunoterapije za djecu oboljelu od neuroblastoma za koje su njihovi liječnici u Klaićevoj bolnici procijenili da su kandidati za liječenje. Jedan od ciljeva je bio i osigurati reviziju bolničkog limita Klaićeve bolnice za nabavu lijekova te ostvariti dugoročni cilj revizije Fonda za skupe lijekove u svrhu veće pristupačnosti i responzivnosti zdravstvenog sustava na potrebe za imunoterapijom i prekida ustaljene prakse humanitarnih akcija za nabavu lijekova kao alibija za neispunjavanje ustavnog prava na jednaki pristup zdravstvenoj zaštiti svih građana, a posebice ranjivih skupina, i to djece na prvom mjestu. Peticija je polučila veliki odaziv građana, čemu je uvelike doprinijela snažna podrška medija, posebice Index.hr-a, emisije Hrvatska uživo HTV-a, RTL-a (emisija Potraga) i Jutarnjeg lista. U samo četiri dana, od podneva 15. lipnja do 7 sati ujutro 19. lipnja, potpisalo ju je 29 182 građana. Naredni je dan predana Predsjedniku Vlade. Ukupno je peticiju potpisalo 32 757 građana, po čemu je i najuspješnija online građanska peticija u Hrvatskoj u 2017. godini. Vlada RH je već dva dana kasnije, na sjednici 22. lipnja dala javno obećanje da će sav potreban novac biti osiguran iz državnog proračuna, što se i dogodilo - proračunskom preraspodjelom, 14 milijuna kuna osigurano je Ministarstvu zdravstva, koje ih je tijekom narednog mjeseca i doznačilo Klinici za dječje bolesti Zagreb - Klaićeva na temelju mišljenja Povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.


2. Zagovaranje ratifikacije Istanbulske konvencije

U skladu sa svojim programskim fokusom na promicanje rodne ravnopravnosti i slobode rodnog izražavanja (Drugotna na sav glas!) SOLIDARNA je tijekom 2017. putem platforme za reproduktivna i ženska prava i kontakta sa Ženskom mrežom godine pažljivo pratila dinamiku predviđene ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja - Istanbulske konvencije. SOLIDARNA je aktivno doprinijela pripremi i osigurala logističku podršku za prosvjednu akciju usmjerenu na saborske zastupnike pred Saborom 24. studenoga, uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U svrhu stavljanja u fokus javnosti činjenicu da Vlada, pod pritiskom religijskih fundamentalista, nije održala svoje obećanje i normativnu obvezu da će Konvenciju uputiti Saboru na ratifikaciju do kraja trećeg kvartala 2017. godine, javno su istupile Marina Škrabalo, u funkciji upraviteljice SOLIDARNE, Sandra Benčić, u funkciji ljudskopravaške aktivistkinje, ali također i Predsjednice Zakladne uprave SOLIDARNE i Sanja Sarnavka, zakladnica SOLIDARNE koja je aktivno sudjelovala u pripremi akcije. Važno je prepoznati da uslijed prošlogodišnje kampanje „Drugotna na sav glas!“ SOLIDARNU mediji prepoznaju kao organizaciju koja se otvoreno i aktivno suprotstavlja religijskom fundamentalizmu i aktualnoj ofenzivi na ženska ljudska prava i prava LGBTIQ osoba te koja djeluje kao dio šire koalicije za obranu stečenih, a sada akutno ugroženih prava žena  na izbor i život bez nasilja.

saborakcija10-1520950370.jpg


6. Promocija ljudskih prava u poslovnom sektoru


Zaklada SOLIDARNA je i 2017. godine surađivala s Hrvatskim poslovnom savjetom za održivi razvoj (HRPSOR) na promociji uloge poslovnog sektora u zaštiti ljudskih prava putem dodjele posebne nagrade za raznolikost i ljudska prava u sklopu Indeksa DOP-a koju je Marina Škrabalo, kao predstavnica SOLIDARNE uručila tvrtki IKEA Hrvatska na ceremoniji u okviru 9. Konferencije o DOP-u, održane 21 . studenoga 2017. Dan kasnije, u okviru iste konferencije, Sandra Benčić je u funkciji Predsjednice Zakladne uprave u ime SOLIDARNE potpisala Povelju o raznolikosti - inicijativi pokrenutoj u 16 zemalja Europske unije u formi samoregulacijskog dokumenta kojom poslovni sektor, ali i neprofitne organizacije afirmiraju obavezu na provođenje politike raznolikosti i nediskriminacije u svojim radnim sredinama i poslovnom okruženju. Od organizacija koje su usvojile Povelju očekuje se da donesu politiku o poštivanju raznolikosti, provode i promiču načela raznolikosti te da izvještavaju o svojim aktivnostima u ovom području. Povelju je dosad potpisalo oko 40 organizacija, i to pretežno kompanija u Hrvatskoj.

povelja-1520950384.png


Cijeli tim SOLIDARNE se od srca zahvaljuje na solidarnosti svim donatorima i donatoricama, suradnicama i suradnicima, podržavateljicama i podržavateljima čija nam je pomoć u radu uvelike olakšala rad i dokazali da postoje ljudi kojima je stalo do efektivne, sistemske i stvarne zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj.

Izvještaj za 2016. godinu

SOLIDARNA Godisnji izvjestaj 2016.pdf
SOLIDARNA Annual Report 2016.pdf

Izvještaj za 2017

izvjestaj_HR_solidarna_2017 2.pdf
izvjestaj_ENGL_solidarna_2017 2.pdf

Godišnji izvještaj 2018

Financijski izvještaj 2018.pdf
FINANCIAL REPORT 2018.pdf

Godišnji izvještaj za 2019

Financijsko izvješće 2019.xls
Godišnji izvještaj Zaklade SOLIDARNA za 2019.pdf