Javni poziv: Nominacija za upravitelja/icu Zaklade

Zakladna Uprava Zaklade SOLIDARNA prema čl.26. Statuta poziva sve zainteresirane osobe za prijavu nominacije za funkciju i radno mjesto “Upravitelj/ica Zaklade”.

Radno mjesto upravitelja/ice Zaklade podrazumijeva:
 • zastupanje Zaklade
 • vođenje poslova Zaklade u skladu s odlukama Zakladne uprave
 • predlaganje Zakladnoj upravi donošenje općih akata i poslovnika o radu zakladnih tijela, 
 • predlaganje Zakladnoj upravi godišnjeg programa rada i izvještaja o radu,
 • predlaganje Zakladnoj upravi financijskog plana i završnog računa,
 • predlaganje Zakladnoj upravi osnivanje zakladnih vijeća i drugih stručnih tijela,
 • predlaganje imenovanja tajnika Zaklade,
 • provođenje odluka Zakladne uprave,
 • druge poslove sukladno Statutu i drugim općim aktima Zaklade 
 • vođenje redovnog poslovanja Zaklade


Uvjeti za prijavu:
 • visoka stručna sprema (VSS)
 • minimalno 5 godina iskustva na istim ili sličnim radnim mjestima
 • iskustvo u razvoju filantropije
 • iskustvo u razvoju organizacija civilnog društva
 • iskustvo  u razvoju i upravljanju donacijskih programa
 • odlično poznavanje engleskog jezika (C1) 


Pozivamo sve zainteresirane osobe da životopis i motivacijsko pismo (max 2 stranice) i prijedlog programa rada Zaklade za razdoblje 2020.-2024. pošalju na ivan.blazevic@solidarna.hr najkasnije do 29.1.2020.g. do 23:59h.


Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.