Kodeks doniranja SOLIDARNE

PRAVILNIK O ODNOSIMA S DONATORIMA SOLIDARNE- ZAKLADE ZA LJUDSKA PRAVA I SOLIDARNOST


Članak 1.

Pravilnik, sukladno Statutu zaklade SOLIDARNA- zaklada za ljudska prava i solidarnost (nadalje u tekstu: SOLIDARNA) propisuje obveze vezane uz odnose s potencijalnim i trenutnim donatorima.


Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilnik napisani u jednom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na sve rodove jednako.


Članak 3.

SOLIDARNA se suzdržava od prikupljanja sredstva namijenjenih prvenstveno organizacijama civilnog društva (udrugama, inicijativama) osim u slučaju da je pozvana sudjelovati kao partner te ako ne postoji značajan rizik konkuriranju srodnim programima, projektima ili inicijativama.

SOLIDARNA će se prijavljivati za javna sredstva prvenstveno namijenjenima za zaklade i dodjelu financijskih potpora.


Članak 4.

Zaklada prepoznaje tri kategorije potencijalnih donatora:

  • 1.       Prihvatljivi donatori- prihvatljivi bez ocjene prihvatljivosti,
  • 2.       Potencijalno neprihvatljivi donatori- postaju prihvatljivi nakon pojedinačne ocjene prihvatljivosti od strane Zakladne uprave,
  • 3.       U potpunosti neprihvatljivi donatori- vojna industrija, proizvođači genetski modificiranih organizama (GMO), nuklearna industrija, industrija goriva s velikim rizikom za okoliš, političke strane.


Donacije od strane političara i javnih osoba se prihvaćaju nakon pojedinačne ocjene prihvatljivosti s fokusom na javni govor, evidencije otvorenih kaznenih istraga ili optužnica te osuda (ratni zločin, korupcija, zlouporaba položaja i dr.)

Zakladna uprava samoinicijativno ili na inicijativu Upraviteljice zaklade, drugog osoblja ili Zakladnog vijeća za odnose s donatorima donosi odluku o potencijalno neprihvatljivim donatorima u roku od 7 dana od pismenog zahtjeva za ocjenom prihvatljivosti donatora.

Pri pojedinačnim ocjenama prihvatljivosti potencijalnih donatora uzet će se kriteriji poput društveno odgovornog poslovanja, ekološkog utjecaja, zaštite radničkih prava i dr., a kod privatnih osoba javni govor i reputacija, evidencija otvorenih prekršajnih i kaznenih prijava i istraga, optužnica i presuda i dr.


Članak 5.

Vrste donacija koje zaklada prima bez diskriminacije su:

  • 1.       Novac
  • 2.       Znanje
  • 3.       Usluge
  • 4.       Oprema
  • 5.       Druga materijalna i nematerijalna dobra


Članak 6.

Zakladi nije dopušteno primati anonimne donacije.

Zaklada će svakog individualnog donatora tražiti odobrenje za korištenje imena donatora u promotivne svrhe.


Članak 7.

Svaki donator ima pravo odabrati fond Zaklade za koji će namijeniti svoja sredstva. Donatorima nije dopušteno odabrati  individualnog primatelja financijske potpore.


Članak 8.

Zaklada prihvaća sponzorstva , osim onih koja se odnose na socijalno i ekološki neodgovorne tvrtke i sadrže marketinške zahtjeve koji su ocijenjene kao suprotni načinu rada i komunikacijske strategije SOLIDARNE.


Članak 9.

Svim donatorima se po zahtjevu izdaje potvrda o primitku donacije u pisanom elektroničkom obliku te se pohranjuje u Evidenciju donatora SOLIDARNE sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Jednom godišnje SOLIDARNA provodi anketu među donatorima o njihovom zadovoljstvu suradnjom sa SOLIDARNOM i o njihovim budućim potrebama kao donatorima.


Kodeks doniranja

pravilnik o odnosima s donatorima.pdf