Kultura u zajednici


Program “Kultura u zajednici”

Program “Kultura u zajednici” nastoji stvoriti nove prilike za društveno angažirani umjetnički rad već priznatih autora, kao i za afirmaciju onih  autora koji  na zanimljiv način otvaraju pitanja ljudskih prava,  no dolaze iz marginaliziranih sredina ili ne pripadaju kulturnoj eliti. Podrška e usmjerava na kulturno  stvaralaštvo kojim se promiču vrijednosti ljudskih prava i solidarnosti, s posebnim naglaskom na one komunikacijske formate koji pospješuju participaciju u ukupnom procesu kreacije, recepcije i interpretacije umjetničkih radova.


Kulturna produkcija u fokusu ovog programa uključit će široki raspon autorskih  izričaja, stilova i medija – bez diskriminacije u odnosu na tradicionalnu podjelu na tzv. popularnu i visoku kulturu –  kojima se na originalan i  inspirativan način otvara dijalog u zajednici o temeljnim vrednotama našeg društva te se građane potiče na kritičko promišljanje i djelovanje. Pokrivanje troškova koncipiranja i provedbe programa temeljit će se na značajnom volonterskom angažmanu autora, partnerstvima s relevantnim organizacijama i institucijama u svrhu nefinancijske potpore te potpori zainteresiranih donatora. 


Uz očekivane društvene učinke, program „Kultura u zajednici“ dragocjena je poluga za promociju misije zaklade SOLIDARNA i širenje kruga podržavatelja, a njegovo pokretanje zasniva se na  začetak  se na volonterskom angažmanu zakladnika  i podržavatelja SOLIDARNE aktivnih u Zakladnom vijeću za kulturne produkcije. Program će se postepeno razvijati i nadograđivati, u skladu s dinamikom razvoja partnerskih odnosa.


U rujnu 2016. potpisan je Ugovor o donaciji za program „Kultura u zajednici“ s Atlantic Grupom iznosu od 50.000,00 kn koji će omogućiti podršku za razvoj prvog niza kulturnih produkcija u suradnji sa zakladom SOLIDARNA. 


 

Suradnja s Akademijom dramskih umjetnosti u Zagrebu

SOLIDARNA je uspostavila suradnju s Akademijom dramskih umjetnosti u Zagrebu u svrhu podrške promišljanju  tema ljudskih prava, demokracije  i solidarnosti u sklopu nastave,  studentske  produkcije i studentskih festivala  te u svrhu snažnijeg, sustavnog povezivanja studenata ADU sa udrugama i inicijativama za zaštitu ljudskih prava  širom Hrvatske, u kontekstu društveno korisnog učenja. Sporazum o dugoročnoj suradnji SOLIDARNE i ADU potpisan je početkom prosinca 2016.  te predviđa financijsku podršku zaklade SOLIDARNA za reviju studentskih dramskih tekstova DeSADU, studentski filmski festival FRKA, povezivanje  studenata ADU s ljudskopravaškim projektima i inicijativa,a u svrhu kreativnog doprinosa, podršku u promociji društveno angažiranih studentskih dramskih djela te edukativnu podršku projektima nastavne produkcije s temom zaštite i promicanja ljudskih prava.


Digitalna čitanka i fotografski natječaj za djecu i mlade  “Što su nama ljudska prava?”

SOLIDARNA će u suradnji s pedagozima, spisateljima i stručnjacima za ljudska prava iz svoje mreže zakladnika i suradnika pripremiti digitalnu čitanku za djecu i mlade (osnovnoškolce, srednjoškolce i studente) u kojoj će se na razumljiv, koncizan i  pristupačan način pojasniti spektar ljudskih prava i temeljne postavke demokratskih društava socijalno uključivanje, filantropija, socijalna pravda, kao podlogu za  suradnju s djecom i mladima koji  se bave fotografijom te koje zanima da kroz ovaj vizualni medij interpretiraju i kritički promišljaju pojedine pojmove u čitanci. Odabrani radovi bit će predstavljeni u sklopu čitanke, a uži odabir najboljih radova  izvest će se i u formatu pokretne izložbe, u koju nje namjera uključiti i tematski srodne radove renomiranih fotografa, temeljem poziva na suradnju i donaciju radova. Foto čitanka će se promovirati kao komplementarni edukativni materijal za građanski odgoj i obrazovanje te biti i ciljano promovirana među nastavnim djelatnicima putem  mreže nastavnika GOOD Inicijative, nositelja prosvjedne akcije „Hrvatska može bolje“ kao i među mladima, putem Mreže mladih Hrvatske.


Stand-up “ Znak nejednakosti “ Vilija Matule

“Znak nejednakosti” je interaktivni politički stand-up koji se oslanja na publiku i potiče publiku na sudjelovanje na različite načine - od izražavanja slaganja ili neslaganja, preko pričanja vlastitih životnih primjera, do igranja uloga u tim primjerima. Autor  Vili Matula zajedno će s publikom propitivati što znači biti desno ili lijevo, što je sloboda, jednakost, solidarnost, demokracija, što su ljudska  prava, koliko se poštuju i koja prava publika misli da bi trebalo dodati u Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Autor i publika zajednički će se uživljavati u  živote današnjih radnika, poslodavaca, poduzetnika, novinara, umjetnika, umirovljenika,mladih te nezaposlenih.  Ukupan autorski angažman Vilija Matule na koncipiranju, produkciji i  izvedbi ovog stand-up-a volonterske je naravi.Recital “Priručnik za jučer” Gorana Ferčeca i Urše Raukar


Zbirka eseja “Priručnik za jučer – trinaest eseja” pisca, dramatičara i dramaturga Gorana Ferčeca, nastao je u zgusnutom periodu od tri posljednja mjeseca 2013. godine kao analitički komentar na aktualne događaje, odnosno, autorsko raščlanjivanje suvremenosti obilježene socijalno-angažiranim sadržajem u odnosu s osobnim iskustvom autora. Eseji tako pokrivaju široko polje tema od naslijeđa devedesetih, vlastite pozicije pisca i kulturnog radnika, ukidanja željezničkih linija kao posljedice kolektivne pasivnosti, kopanja po socijalističkom naslijeđu i premještanju njegovih brončanih ostataka, preko intimnog preispitivanja prava na manjinski identitet, suptilnog pledoajea majci radnici, pa do igranja skrivača s velikim Bertoldom Brechtom. Zadatak je ovih mikro cjelina heterogenog sadržaja upozoriti na društvene otklone u otuđenje i nedostatak solidarnosti kao temeljne društvene prakse.