Posudionica


%C5%A1aka+megafon+posudionica-01-1481228056.png

Posudionica aktivističke opreme nastala je s namjerom da se stvori zajednička zaliha opreme potrebne za direktne akcije koju bi mogao koristiti i nadopunjavati široki krug građanskih inicijativa i udruga kojima su zajedničke vrijednosti pluralizma, ljudskih prava, nenasilja i odgovornog upravljanja javnim dobrima.

Zagrebu je dogovoreno da Kuća ljudskih prava bude koordinator prikupljene opreme odnosno Posudionice, te da se pripremi katalog opreme koja postoji pri drugim organizacijama, a na raspolaganju je za posudbu te katalog opreme na raspolaganju u Posudionici.

Prvi donatorski događaj u korist Posudionice organiziran je 20. svibnja u Zelenoj akciji, a dogovorena je organizacija događaja rujnu u Splitu sa Info Zonom te u Rijeci sa udrugom PaRiter koji će biti suorganizatori donatorskog događaja te koordinatori za lokalne Posudionice. U tijeku su razgovori s Volonterskim centrom Osijek radi pokretanja Posudionice u Osijeku.

posudionica-1481227825.png

Odaziv aktivista na benefit u Zagrebu bio je odličan – na kulturnom programu koji je uključio aktivistički stand-up (Urša Raukar, Vilim Matula, Eugen Jakovčić) i političko–aktivistički kviz „Greatest Sheets“ (voditelji Ivan Blažević i Dražen Hoffmann) te glazbenu slušaonicu (DJ Milan Fošner) sudjelovalo je oko 100 osoba te je ukupno prikupljeno 6200 kn, od čega je nakon odbitka troškova (dio koji je bio umanjen donacijom piva od strane Daruvarske pivovare) ostalo 3500 kn za nabavku aktivističke opreme.

Isprva je manji iznos bio usmjeren na podršku studentskoj aktivističkoj inicijativi Sloboda Trećima, a od rujna je javno predstavljena Posudionica s definiranim uvjetima posudbe. Slični donatorski događaji bit će periodično organizirani, dok će se putem donatorske platforme SOLIDARNE, nakon što cijela zaklada bude predstavljena javnosti, redovito moći uplaćivati donacije upravo u tu svrhu kao dio stalnog fonda za ad hoc akcije Hitno&Bitno.