Publikacije

U ovom dijelu SOLIDARNA će objavljivati svoje publikacije, kao i publikacije za čije objavljivanje imamo dozvolu. Publikacije će se odnositi na temu zaštite i promocije ljudskih prava kao i dokumenti SOLIDARNE.


Crowdfunding Anonymous: domaća iskustva i izazovi

21. 3. 2017.

Donosimo Vam analizu dobrih praksi sa preporukama i izazovima za organizaciju crowdfunding kampanja za zaštitu ljudskih prava. U izradi analize zahvaljujemo se društvenom poduzeću BRODOTO koje nam je svojim višegodišnjim iskustvom i znanjem u crowdfindungu pomoglo u kvalitetnoj pripremi ove analize.

Vjerujemo da će analiza dobro doći svima koji razmišljaju o pokretanju vlastite crowdfunding kampanje, naročito ako imaju neka neodgovorena pitanja.

Više

Zakladništvo za ljudska prava: primjeri iz međunarodne prakse

21. 3. 2017.

Donosimo Vam drugu u nizu analiza zaklade SOLIDARNA- o zakladništvu za ljudska prava s primjerima dobre prakse. Želimo Vam dati prikaz međunarodnog konteksta- praksi, dionika i trendova- u kojem je zaklada SOLIDARNA kao prva domaća privatna zaklada za ljudska prava nastala te predstaviti nekoliko inovativnih praksi ljudskopravaške filantropije koji mogu poslužiti kao smjernice u radu.

Više

Izvještaj sa savjetovanja o potrebama i prioritetima financiranja OCD-a za zaštitu ljudskih prava

29. 3. 2017.

Donosimo Vam izvještaj o potrebama i prioritetima financiranja OCD-a za zaštitu ljudskih prava temeljem održanih konzultacija s predstavnicima organizacija civilnog društva u Rijeci, Osijeku, Čakovcu i Splitu.

Više