Zakladna tijela


Organizacijska struktura SOLIDARNE odražava njezinu poziciju tematske zaklade ukorijenjene u vrijednostima,  razumijevanja društvenih problema i viziji društvene promjene koju dijeli s  aktivistima i aktivisticama za zaštitu ljudskih prava raznolikih profila  diljem RH, Balkana, središnje Europe i cijelog kontinenta.

U početnoj fazi razvoja SOLIDARNE, aktivni doprinos zakladnika  ključan je za izgradnju odnosa s inicijativama civilnog društva, poslovnom zajednicom, medijima i građanima. Iz tog , njezin Statut predviđa i Skupštinu koja omogućava direktni angažman svih zainteresiranih osnivača u strateškom razvoju Zaklade kroz godišnje sastanke. Skupština imenuje 5 članova Zakladne uprave koja može uključiti i do dva člana koji nisu osnivači Zaklade.

Upravni odbor je glavno upravljačko tijelo koje se sastaje jednom mjesečno i nadzire rad Upraviteljice, usvaja interne procedure, postavlja zakladna vijeća i specijalizirane radne skupine te donosi strateške odluke o razvoju programa i prikupljanju sredstava.

Upraviteljica SOLIDARNE koju u početku imenuju osnivači, a kasnije Upravni odbor, preuzima odgovornost za operativno upravljanje Zaklade i koordinaciju  suradnje  s ključnim dionicima. Upraviteljica SOLIDARNE je Marina Škrabalo, mirovna aktivistkinja, istraživačica i zagovarateljica ljudskih prava, i predstavnica hrvatskih ljudskopravaških i demokratskih organizacija pri Europskom ekonomskom I socijalnom vijeću.

Tajnik Zaklade je Ivan Blažević, aktivist , koordinator i organizator.Organigram+SOLIDARNA-1479903902.png