Blog

28 žena treba tvoju pomoć!

“Fond za žene pomogao je djeci i meni da se osjećamo sigurno. Pored financijske potpore koju smo dobili i koja je izrazito važna, dobili smo

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!