Usluge

Profesionalno savjetujemo, razvijamo i s vama provodimo donacijske programe, projekte i akcije svih veličina.

Programme & grant management

Savjetujemo i provodimo programe doniranja od ideje do realizacije. Bogato iskustvo u razvoju procedura, raspisivanju natječaja, evaluaciji, financijskom i administrativnom praćenju otvara nam mogućnosti kreativnog pomaka u svrhu većeg društvenog doprinosa i razvoja.

Kampanje & akcije

Priprema i provedba dobrotvornih, humanitarnih i zagovarački akcija i kampanja najvidljivija je aktivnost SOLIDARNE. Znamo gdje se mora krenuti kako bi se došlo do cilja i koji su koraci potrebni kako bi bili uspješni

Strateška i operativna planiranja

Pripremamo i vodimo procese Vaših internih planiranja u većim i manjim grupama.

Treninzi i radionice

Ovisno o potrebama održavamo višesatne i višednevne treninge & radionice na teme: zagovaranje (lokalna, nacionalna, međunarodna razina), fundraisinga & filantropije (individualna, masovna, korporativna filantropija), neprofitnog marketinga i izgradnje narativa, kao i sve teme vezane za organizacijski razvoj kao i za razvoj internih politika vezanih za ljudska prava

Povelja o raznolikosti u Hrvatskoj slijedi uspješne modele iz drugih europskih zemalja, a temelji se na skupu načela koje potpisnici dobrovoljno prihvaćaju u svrhu promocije raznolikosti, nediskriminacije, uključivosti i jednakih mogućnosti na radnom mjestu. Nositelj projekta u Hrvatskoj je Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, a SOLIDARNA je jedina neprofitna organizacija potpisnica.