Svrha SOLIDARNE: #Solidarno je naše #NovoNormalno

„Gdje počinju ljudska prava? U malim mjestima blizu doma, tako malima da ih se ne vidi na kartama svijeta. Ipak ta mjesta čine svijet pojedinca – susjedstvo u kojem živi, škola ili fakultet koji pohađa, tvornica, farma ili ured u kojem radi. To su mjesta gdje svaki muškarac žena i dijete traži jednaku pravdu, jednaku šansu, jednako dostojanstvo bez diskriminacije. Ukoliko ta prava ne znače ništa tamo, onda malo znače bilo gdje drugdje. Bez djelovanja građana kojima je stalo da ih ostvaruju blizu svoga doma, uzalud ćemo tražiti napredak u širem svijetu.“

Eleanor Roosevelt

Vodeći se poukom Eleanor Roosevelt, velike učiteljice čovječnosti 20. stoljeća, Zaklada SOLIDARNA želi vratiti ljudska prava doma  – u srca, umove i živote običnih ljudi, kako bi naše zajednice postale sigurna mjesta slobode i dostojanstva za sve, i u tome opstale tijekom 21. stoljeća. Pokrenulo ju je krajem 2015. godine 55 branitelja i braniteljica ljudskih prava – 49 pojedinki i pojedinaca te 6 udruga iz različitih dijelova Hrvatske raznolikih znanja, iskustava i zanimanja – ujedinjenih u predanosti jačanju autonomije i solidarnosti  građanskog djelovanja na smanjenju nejednakosti i širenju prostora prava i sloboda u svim sferama hrvatskog društva.

Zaklada SOLIDARNA za ljudska prava i solidarnost stvara nove mogućnosti svim građanima da djeluju solidarno, u našem zajedničkom nastojanju da zaštitimo ljudska prava i zadovoljimo temeljne ljudske potrebe, smanjimo nejednakosti i proširimo slobode u svim društvenim sferama. SOLIDARNA djeluje kao pouzdan partner akterima civilnog društva, društveno odgovornoj poslovnoj zajednici i donatorima za društveni razvoj, služeći kao katalizator mobilizacije resursa, promotor solidarnosti i društvene podrške  autonomnim inicijativama za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj i širom Europe.

SOLIDARNA je jedna drugačija zaklada koja…

  • kreće iz zajednice i usmjerena je na zajednicu  – pojedince i inicijative koje aktivno rade na zaštiti ljudskih prava
  • želi mijenjati percepciju ljudskih prava, povezivati sve generacije ljudskih prava i pomoći rješavanju problema koji muče i manjine i većine
  • svoju vrijednost zasniva i mjeri u društvenom, a tek onda i financijskom kapitalu
  • želi oplemenjivati različita dobra  – novac, znanje, rad, vrijeme, informacije  – koja pristižu iz različitih smjerova
  • kvalitetu cijeni više od kvantitete
  • odnose gradi na povjerenju i suradnji i ne skriva se iza birokracije
  • želi povezati domaće i inozemne izvore financiranja, uključujući demokratsku dijasporu
  • otvorena za eksperimente sa suradničkim modelima upravljanja i podrške ali bez kompromisa oko transparentnosti, poštenja i odgovornosti.

Naime, zakladnici SOLIDARNE pokrenuli su je u čvrstom uvjerenju kako promocija i zaštita svih razina ljudskih prava – od temeljnih sloboda izražavanja, okupljanja i udruživanja do prava na rad, dom, zdrav okoliš i javna dobra – zahtijeva povratak na same osnove – a to je naše dostojanstvo, dobrobit i kvaliteta života. To zahtijeva trajan napor, kreativnost i otpornost na sve vrste pritiska. Stoga je njegovanje domaće filantropije za ljudska prava nužno potrebno i predstavlja test demokratske kulture u Hrvatskoj.

Vrijednosti na kojima Zaklada SOLIDARNA temelji svoje djelovanje su poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, solidarnost, socioekonomska pravda, antifašizam, nenasilje, uključivost, uvažavanje različitosti, rodna ravnopravnost i izražavanje, sloboda izbora i izražavanja, te očuvanje prirodnih i kulturnih dobara.

Kroz svoje javne kampanje osvještavanja i zagovaranja, programe doniranja i podizanja kapaciteta, SOLIDARNA izravno podržava lokalni građanski aktivizam, kulturno stvaralaštvo i socijalne inovacije te građane u krizi i marginalizirane društvene skupine. Ponosni smo što je Zaklada SOLIDARNA stekla povjerenje zajednice kojoj i služi – preko 35 000 građana i više od 1000 privatnih poduzeća doniralo je više od 3 milijuna EUR za naše donatorske akcije te time čak 600 puta uvećalo početni zakladnički ulog u dobrobit zajednice. Sve to ne bi bilo moguće bez ogromnog pro bono doprinosa niza drugih organizacija i pojedinaca iz neprofitnog, poslovnog i javnog sektora.

SOLIDARNA je uvijek otvorena za sve ideje i doprinos svih koji joj se žele pridružiti kao donatori, partneri, volonteri i suradnici kako bi #Solidarno što prije preraslo u #Novo Normalno.

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!