Donatori

Od 2016., prve operativne godine, Zaklada SOLIDARNA uspjela je prikupiti 4,5 milijuna kuna  za izravnu dodjelu humanitarne pomoći, potpora građanskom aktivizmu u zajednici te žrtvama kršenja ljudskih prava te lokalnom razvoju zajednica. Ponosni smo što smo uspjeli umnožiti svoj temeljni imovinu 119 puta i zahvalni smo na tome 3183 donatora SOLIDARNE iz privatnog sektora, uključujući 3.043 građana (ne uključujući svih 39 000 građana i građanki koji su zvali humanitarni 060 broj) i 140 tvrtki svih veličina i profila, uglavnom u privatnom vlasništvu i koje posluju u Hrvatskoj. To znači da se lokalna filantropija za ljudska prava i progresivni socijalni ciljevi mogu pokrenuti i njegovati u Hrvatskoj, unatoč kroničnom nedostatku institucionalnih poticaja za lokalni filantropski sektor.

SOLIDARNA svoj odnos sa donatorima razvija i njeguje u skladu sa svojom svrhom, profesionalnom i prijateljskom suradnjom, zajedničkim ciljevima te maksimizaciji zajedničkog doprinosa društvu, prirodi i čovjeku.

Radi ujednačenosti odnosa prema svim potencijalnim, stalnim i trajnim donatorima razvili smo Pravilnik o odnosima s donatorima kojim se vodimo u našem svakodnevnom radu.

SOLIDARNA prepoznaje tri kategorije potencijalnih donatora:

  1. Prihvatljivi donatori- prihvatljivi bez ocjene prihvatljivosti,
  2. Potencijalno neprihvatljivi donatori- postaju prihvatljivi nakon pojedinačne ocjene prihvatljivosti od strane Zakladne uprave,
  3. U potpunosti neprihvatljivi donatori- vojna industrija, proizvođači genetski modificiranih organizama (GMO), nuklearna industrija, industrija goriva s velikim rizikom za okoliš, političke strane.

 

Donacije od strane političara i javnih osoba se prihvaćaju nakon pojedinačne ocjene prihvatljivosti s fokusom na javni govor, evidencije otvorenih kaznenih istraga ili optužnica te osuda (ratni zločin, korupcija, zlouporaba položaja i dr.)

Zakladna uprava samoinicijativno ili na inicijativu Upraviteljice zaklade, drugog osoblja ili Zakladnog vijeća za odnose s donatorima donosi odluku o potencijalno neprihvatljivim donatorima u roku od 7 dana od pismenog zahtjeva za ocjenom prihvatljivosti donatora.

Pri pojedinačnim ocjenama prihvatljivosti potencijalnih donatora uzet će se kriteriji poput društveno odgovornog poslovanja, ekološkog utjecaja, zaštite radničkih prava i dr., a kod privatnih osoba javni govor i reputacija, evidencija otvorenih prekršajnih i kaznenih prijava i istraga, optužnica i presuda i dr.

VRSTE DONACIJA:

  • NOVAC
  • ZNANJE
  • USLUGE
  • OPREMA
  • DRUGA MATERIJALNA I  NEMATERIJALNA DOBRA

 

Zakladi nije dopušteno primati anonimne donacije.

Zaklada će svakog individualnog donatora tražiti odobrenje za korištenje imena donatora u promotivne svrhe.

Zaklada neće javno objavljivati imena fizičkih donatora i donatorica bez njihova izričitog pisanog pristanka.

Zaklada će u godišnjim i programskim izvještajima objavljivati imena pravnih osoba donatora.

Svaki donator ima pravo odabrati fond Zaklade za koji će namijeniti svoja sredstva. Donatorima nije dopušteno odabrati  individualnog primatelja financijske potpore.

Zaklada prihvaća sponzorstva , osim onih koja se odnose na socijalno i ekološki neodgovorne tvrtke i sadrže marketinške zahtjeve koji su ocijenjene kao suprotni načinu rada i komunikacijske strategije SOLIDARNE.

Zaklada ima pravo usmjeriti 3% iz uplaćenih novčanih donacija fizičkih osoba, a 10% od uplaćenih novčanih donacija pravnih osoba za operativne troškove vođenja fondova i provedbe humanitarnih akcija i kampanja.

Svim donatorima se po zahtjevu izdaje potvrda o primitku donacije u pisanom elektroničkom obliku te se pohranjuje u Evidenciju donatora SOLIDARNE sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

PODACI ZA KONTAKT ZA ZAINTERESIRANE DONATORE I DONATORICE:

TEL: +385 1 5544 722

MAIL: ivan.blazevic@solidarna.hr

Pravilnik_2021

 

 

 

 

 

 

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!