Program Solidarne

 

Program  SOLIDARNE čini mozaik akcija u svrhu  jačanja autonomije i solidarnosti građanskog djelovanja na smanjenju nejednakosti i širenju prostora prava i sloboda u svim sferama hrvatskog društva. Program se oblikuje u trogodišnim strateškim i godišnjim operativnim ciklusima, u skladu s prilikama za djelovanje i aktualnim mogućnostima, što zahtijeva fleksibilnost i otvorenost, ali je i jedini logičan razvojni put za još uvijek vrlo mladu filantropsku organizaciju. Povjerenje, otvorenost i kreativnost naš su glavni kapital, kojeg pokušavamo pretvoriti u opipljivu, pravodobnu i djelotvornu podršku građanima u zaštiti ljudskih prava.

Strateški ciljevi SOLIDARNE 2020. do kraja 2023.:

  1. Djelotvorna i fleksibilna podrška aktivnim građanima i braniteljima ljudskih prava, kroz namjenske fondove, savjetodavnu podršku, edukacije i umrežavanje
  2. Razvoj kulture solidarnosti i filantropije za ljudska prava kroz međusektorsku suradnju i mobilizaciju građana
  3. Stabilnost i kontinuitet djelovanja organizacije kroz snažan i motiviran tim, širok i raznolik suradnički krug te povjerenje partnera i javnosti
  4. Povećanje resursa Zaklade, fokusom na namjenske fondove, hladni pogon, ulaganja, učenje i umrežavanje.

Program podrške aktivnim građanima u zaštiti ljudskih prava pruža brzu i ciljanu podršku braniteljima i braniteljicama ljudskih prava, građanskim inicijativama te žrtvama kršenja ljudskih prava, putem malih donacija, ad hoc donatorskih akcija, edukacija, savjetovanja, mentorstva, IKT podrške, umrežavanja.

  • Financijska podrška za projekte organizacija civilnog društva i građanske inicijative dostupna je putem otvorenih poziva Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj  kojeg  vodi Zaklada Slagalica u konzorciju sa Zakladom SOLIDARNA, udrugom SMART i slovenskom krovnom udrugom CNVOS, uz donatorska sredstva od 8,5 milijuna eura država Europskog gospodarskog prostora.
  • Hitna podrška – pokretanje hitnih donatorskih akcija i isplata donacija u partnerstvu s motiviranim građanskim inicijativama. kada drugi izvori nisu dostupni, a radi se o gorućim humanitarnim i zagovaračkim potrebama žrtava, braniteljica i branitelja ljudskih prava i građana u krizi.

Program razvoja kulture solidarnosti SOLIDARNA zasniva se na širokom spektru suradničkih inicijativa s brojnim organizacijama, poslovnim sektorom, privatnim zakladama, kulturnim sektorom i medijima koje grade domaću filantropiju za ljudska prava, usmjerenu na krizne i razvojne potrebe našeg društva.

  • Krizna filantropija – koliko god ne mijenjala, već samo krpala sustav, često jedina preostaje kada treba spasiti ljudsko dostojanstvo, a nerijetko i život. Uz to, humanitarne akcije dragocjen su izvor informacija za zagovarače o tome gdje je sustav zakazao i kako ga se treba ispraviti. To je svrha našeg Fonda #spasime za kriznu podršku žrtvama obiteljskog i/ili seksualnog nasilja i Fonda 5,5 za kriznu podršku nakon potresa.
  • Razvojna filantropija – kad god za to ima priliku, SOLIDARNA se trudi koristiti filantropiju i kao razvojni alat u širenju mogućnosti kreativnog djelovanja svakog pojedinca bez obzira na podrijetlo te društvenih inovacija na razini zajednice,  u čemu posebno mjesto zauzimaju kulturno stvaralaštvo i obrazovanje i društveno odgovorno poduzetništvo. To je svrha našeg Fonda „Desa i Jerko Baković“ za školovanje siromašne djece i mladih iz depriviranih sredina, našeg programa „Kultura u zajednici“ koji podržava kulturni aktivizam u službi razvija zajednice i ljudskih prava te programa ODVAŽNA za podršku ženama u poduzetništvu kojeg partnerski provodimo na inicijativu tvrtke IKEA, u svrhu ekonomskog osnaživanja žena, s naglaskom na ruralne i druge manje razvijene sredine.

Kao članica Hrvatske mreže zaklada, Foruma zaklada ZADobro.BIT!, Mreže ARIADNE te suradnje s Catalyst Balkans  i Fondom za aktivno građanstvo EAA/NG, Zaklada SOLIDARNA trajno uči u suradnji s europskom filantropskom zajednicom, a posebno od privatnih zaklada i zaklada u zajednici koje se zalažu za zaštitu ljudskih prava, solidarnost i socijalne inovacije.

Program rada_prosirena verzija

 

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!