28 žena treba tvoju pomoć!

“Fond za žene pomogao je djeci i meni da se osjećamo sigurno.

Pored financijske potpore koju smo dobili i koja je izrazito važna, dobili smo i podršku i osjećaj da je napokon netko uz nas.”

Sonja, 35 (korisnica Fonda za žene)

Fond za žene Zaklade SOLIDARNA pruža financijsku pomoć ženama i djeci koji su preživjeli nasilje. Od 1. siječnja 2024. godine do 1. lipnja kroz Fond ze žene podržali smo 59 žena s 86 djece u ukupnom iznosu od 48.593,43 eura za različite vrste financijskih potpora koje dodjeljujemo kroz Fond.

Fond je otvoren stalno i svakodnevno primimo više poziva za pomoć. Kada imamo istupe u medijima, ili radimo kampanje, vijest o radu Fonda stiže do većeg broja žena kojima je naša podrška potrebna i mi smo sretni zbog toga, jer razumijemo koliko je teško napustiti nasilnika i krenuti u novi početak kada misliš da si sama i bez podrške. Fond za žene želi i nastavit će biti tu za svaku ženu i dijete, jer nitko ne zaslužuje živjeti u nasilju.

Nažalost, porazna je realnost da bez obzira koliko donacija skupili, potreba je uvijek veća. Trenutno na čekanju imamo 28 žena s 23 djece, kojima su sredstva potrebna za životne troškove poput hrane, odjeće, higijenskih uložaka, pribora za školu, troškove najma, odvjetničke troškove i troškove doškolovanja. Iznos koji trebamo skupiti je 25.540 EUR.

Ovdje je pregled:

  • 17 žena s ukupno 23 djece u prijavnici je navelo da treba potporu za životne troškove. Prosječni iznos potpore za životne troškove je 388,24 EUR, te je za 17 korisnica potrebno skupiti 6.600,00 eura za životne troškove.
  • 8 žena treba pokriti troškove najma do 3 mjeseca. Prosječna mjesečna stanarina kod korisnica je 397,92 eura mjesečno. Za pokrivanje najma 24 mjeseca za svih 8 žena potrebno je skupiti 9.550,00 eura.
  • 10 žena zatražilo je potporu za odvjetničke troškove koji u prosjeku iznose 889,00 eura, te je za njih 10 i pokrivanje odvjetničkih troškova potrebno skupiti 8.890,00 eura.
  • Jedna žena treba platiti školovanje u iznosu od 500 eura.

Napominjemo da jedna žena u sklopu Fonda za žene ostvaruje pravo na više vrsta financijskih potpora do maksimalnog iznosa od 2.000 eura, izuzetci su višegodišnji odvjetnički troškovi, kada je moguće dobiti najviše 3.000 eura. Žene najviše koriste potpore za životne troškove i najam, a sa obzirom na veliki porast cijena to u dosta slučajeva bude iznos maksimalne potpore Fonda.

Iznos od 25.540 eura je velik, ali nije nedostižna i znači promjenu u životu 28 žena i 23 djece. Zajedno to možemo, zato izdvoji nekoliko minuta i doniraj u Fond za žene, jer svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja!

Podaci za doniranje:

IBAN: HR4124020061500078391
Svrha: DONACIJA FZŽ
Model: 00
Poziv na broj: 06-2024
Banka: Erste banka

 

Za više informacija o radu Fonda, posjeti stranicu Fonda za žene: https://solidarna.hr/fond-za-zene/

Sve tvrtke koje žele donirati molimo da se jave na karla.pudar@solidarna.hr kako bismo osigurali Vaše financijsko-računovodstvene potrebe.

Od srca hvala na podršci!

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!