Akcija „Sigurnost žena je odgovornost države“ održana u više od 20 gradova

U više od 20 gradova diljem Hrvatske jučer su ženske organizacije i inicijative održale akciju „Sigurnost žena je odgovornost države“.

U akciji je sudjelovalo više od 40 različitih organizacija i inicijativa, a veliki doprinos dale su žene sa svojim samostalnim akcijama, stajanjem u 16 sati na 15 minuta i  izlascima na ulice kako bi iskazale solidarnost sa žrtvama femicida i ukazale na problem nasilja nad ženama na koji država nema adekvatan odgovor.

Napominjemo još jednom da su prvi puta žene izašle na ulicu sa zahtjevima vezano za zakonsku regulaciju femicida još u 12. mjesecu. Od tada kontinuirano zagovaramo promjene u zakonodavstvu i praksi koja se tiče femicida.

Za vrijeme akcije u Zagrebu predani su zahtjevi Ministarstvu pravosuđa i uprave koje je primila državna tajnica. Očekujemo hitno očitovanje ministra na naše zahtjeve:

1. da Vlada hitno osnuje radnu skupinu koja će raditi na donošenju zakonskih rješenja za reguliranje femicida;
2. definiranje femicida kao zasebnog kaznenog djela u Kaznenom zakonu;
3. donošenje zakona koji će regulirati sve oblike nasilja nad ženama i staviti sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo u kaznenu sferu;
4. donošenje Nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama, u skladu s Istanbulskom Konvencijom i s predviđenim sredstvima za provedbu u državnom proračunu.

Akcije su održane u Belom Manastiru, Pakracu, Malom Lošinju, Trogiru, Glini, Korčuli, Vukovaru, Virovitici, Križevcima, Korenici, Šibeniku, Karlovcu, Bjelovaru, Zadru, Dubrovniku, Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu, Zagrebu te u Brodu na Kupi, Prviću, Brijunima i drugim mjestima gdje su se žene zatekle i stale kako bi izrazile solidarnost sa žrtvama femicida i zahtijevale konkretne mjere od državnih institucija.

Žene još jednom glasno poručuju da je dosta nasilja i da je vrijeme da država preuzme punu odgovornost za njihovu sigurnost!

Akciju su organizirale:

Ženska mreža Hrvatske:

Autonomna ženska kuća Zagreb

Centar za ženske studije

Center for Civil Courage

Centar za građanske inicijative Poreč

Centar za žene ROSA

Delfin Zamir

Centar za društveno-humanistička istraživanja Zadar

Centar Idem Ija

Deša – Dubrovnik

Udruga Domine – organizacija za promicanje ženskih prava

Koordinacija ženskih grupa SEKA

Lezbijska grupa Kontra

OAZA Beli Manastir

Projekt građanske demokratske inicijative

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

SOS Virovitica

TARA Ličko Petrovo selo

Udruga Brod

Udruga Hera Križevci

Udruga žena Dalj

Udruga žena NIT Korenica

Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj „Bolja budućnost“

Ženska grupa Donji Lapac

Ženska grupa Split

Ženska Pomoć Sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja

Ženska udruga Izvor Tenja

Ženska sekcija SSSH

Udruga žena Vukovar

Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost

#spasime

U Dobroj Vjeri

Sigurna mjesta

Ženska soba

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Udruga PaRiter

Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte

RODA – Roditelji u akciji

Šibenska udruga mladih ŠUM i KU Fotopoetika

Kulturno sportski Kul Pong klub Bjelovar

Ad hoc Ženska inicijativa Zadar

Ad hoc ženska inicijativa Trogir

Feministički kolektiv K’o žena

Udruga Kap Korčula

Ad hoc ženska inicijativa Dubrovnik

Ljudi za ljude Glina

 

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!