IMPACT4VALUES program podrške

IMPACT4VALUES je slovensko-hrvatski program podrške organizacijama civilnog društva koje svojim djelovanjem promiču i štite europske vrijednosti. Program pruža financijsku i organizacijsku potporu manjim organizacijama kako bi mogle bolje pridonijeti zaštiti, promicanju i podizanju svijesti o temeljnim pravima i vrijednostima EU-a.

Impact4values ​​​​se provodi u okviru EU programa Građani, jednakost, prava, vrijednosti (CERV). CERV je europski program vrijedan oko 1,55 milijardi eura, kojim Europska komisija želi zaštititi i promicati prava i vrijednosti sadržane u Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

Podržavajući nevladine organizacije/organizacije civilnog društva, program CERV jača prava i vrijednosti zajedničke svim državama članicama EU. Prava i vrijednosti temelje se na načelima pluralizma, nediskriminacije, tolerancije, pravde, solidarnosti i ravnopravnosti spolova. Promicanjem građanskog i demokratskog sudjelovanja, program podupire razvoj otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na vladavini prava. Tvrtke koje potiču građane da budu aktivni građani i obogaćuju raznolikost Europske unije na temelju zajedničkih vrijednosti, povijesti i iskustva.

Programom CERV upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) koja je krajem 2021. godine objavila prvi javni natječaj za odabir organizacija sposobnih za raspodjelu sredstava i jačanje kapaciteta nevladinih organizacija u državama članicama EU. Slovensko-hrvatski konzorcij u sastavu Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice i Solidarna – Zaklada za ljudska prava i solidarnost su se uspješno prijavile na ovaj natječaj s programom Impact4values.

Ukupna vrijednost Impact4values ​​programa je 4.250.000 eura, od čega će 2.350.000 eura biti dodijeljeno nevladinim organizacijama putem javnih natječaja, dok će drugi dio biti iskorišten za jačanje organizacija (obuka, mentorstvo), umrežavanje, upravljanje programima, itd.

U sklopu Impact4valuesa objavit ćemo 3 javna natječaja i provesti 4 višednevne edukacije za nositelje projekata i druge udruge, niz online radionica, organizirati mentorsku podršku i uspostaviti online knjižnicu materijala.

Kontakt za hrvatske organizacije:

Pri Zakladi SOLIDARNA:
podrska.cerv@solidarna.hr
01/5544-722 od ponedjeljka do petka u vremenu od 12 do 15 sati (Marinella Matejčić)

Pri Zakladi Slagalica:
podrska.cerv@zaklada-slagalica.hr
031 213 255 od ponedjeljka do petka u vremenu od 11 do 14 sati (Jelena-Gordana Zloić)


Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!