Javni poziv za prijave za dodjelu financijske i stručne podrške pilot programa KRIK – kriza i kreativa

Na Međunarodni dan ljudskih prava Zaklada SOLIDARNA i Fond za druge otvaraju javni poziv za prijave na KRIK – kriza i kreativa, pilot program financijske i stručne podrške projektima zaštite mentalnog zdravlja u zajednici koji njeguju kreativni ili umjetnički pristup.

Ovaj se novi program partnerske podrške pokreće u okviru programa „Kultura zajednici“ Zaklade SOLIDARNA zahvaljujući donacijama Atlantic grupe, Montessori grupe UK i Ginger Sushija te pojedinačnih donacija građana i građanki.

Cilj pilot programa KRIK je financijski i stručno podržati inicijative koje povezuju umjetnost ili kreativno izražavanje sa zaštitom mentalnog zdravlja na individualnoj i kolektivnoj razini kroz umjetničke produkcije, kreativne i terapijske aktivnosti, diskurzivne i iskustvene edukacijske sadržaje, medijske produkcije i druge osnažujuće, interaktivne formate osobnog te društvenog razvoja.

Ukupno raspoloživi iznos pilot programa KRIK za dodjelu donacija je 100.000,00 HRK, a cilj javnog poziva je dodijeliti maksimalno 10 donacija u prosječnom pojedinačnom iznosu od 10.000 HRK.

Uz fleksibilnu financijsku donaciju koju svaki odabrani projekt može usmjeriti na svoje prioritetne potrebe, pilot program KRIK će osigurati i ciljanu stručnu podršku putem individualnih savjetovanja, kao i kroz dva obavezna edukativna susreta (proljeće i jesen 2022.) Foruma KRIK-a, kojeg čine svi Korisnici programa te suradnički stručni krug iz sfere umjetnosti, psihoterapije i civilnog društva.

Javni poziv za prijave otvoren je od 10. prosinca 2021. godine do 10. veljače 2022. godine u ponoć (00:00h) kada ističe rok za prijave. Rezultati selekcijskog postupka bit će javno objavljeni najkasnije 15. ožujka 2022. godine. Očekivani početak realizacije ugovorenih donacija je 01. travnja 2022. godine, a krajnji rok za njihov završetak je 31. prosinca 2022. godine. 

Uvjeti prijave

Na javni poziv pilot programa KRIK mogu se prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe iz sva tri sektora pri čemu prijave moraju zadovoljiti sljedeće uvjete prihvatljivosti:

 • moraju imati u fokusu zaštitu mentalnog zdravlja – od prevencije do oporavka – putem kreativnog izražavanja odnosno umjetničke intervencije
 • mogu već biti u provedbi ili u nastajanju s jasnim planom aktivnosti trajanja ne duže od kraja 2022.
 • moraju imati neprofitnu svrhu, bez obzira na izvore financiranja
 • prijavnica mora sadržavati sve tražene informacije.

 

Posebno se pozivaju samostalni umjetnici/ice i umjetničke organizacije, psiholozi/ginje, psihoterapeuti/kinje te terapijski programi u zajednici, građanske inicijative i udruge kao i akademski i studentski projekti usmjereni na samopomoć i oporavak te neformalne skupine i inicijative da razmotre prijavu na javni poziv kao izvor podrške u inovacijama zaštite mentalnog zdravlja.

Proces selekcije dobitnika donacija provest će Vijeće programa „Kultura u zajednici“  koje se sastoji od predstavnika/ca Zaklade SOLIDARNA i Fonda za druge te vanjskih stručnjaka/inja iz relevantnih područja, a čine ga: Anica Tomić (kazališna redateljica), dr.sc. Iva Šverko (psihologinja i znanstvenica), Adrian Pezdirc (glumac i aktivist za zaštitu mentalnog zdravlja), Nebojša Taraba (medijski producent, član Zakladne uprave Zaklade SOLIDARNA), dr.sc. Tea Škokić (kulturna antropologinja, zakladnica Zaklade SOLIDARNA), Marina Škrabalo (upraviteljica Zaklade SOLIDARNA) i Zvonimir Dobrović (voditelj Fonda za druge i predsjednik udruge Domino).

Selekcijski postupak vodit će se sljedećim ključnim kvalitativnim kriterijima:
 1. zadovoljavanje uvjeta prihvatljivosti navedenih u javnom pozivu
 2. potencijal pozitivnog učinka projekta po zaštitu mentalnog zdravlja
 3. kvaliteta projekta u umjetničkom, terapijskom i komunikacijskom pogledu
 4. uloga podrške programa KRIK za uspjeh projekta u odnosu na druge izvore podrške.
Prijava za podršku kroz pilot program KRIK treba sadržavati sljedeće informacije:
 1. Naziv projekta/inicijative i podaci o prijavitelju
 2. Kratki opis projekta/inicijative
 3. Pojašnjenje svrhe i očekivanih dobrobiti od provedbe projekta/inicijative
 4. Opis izvora financiranja i potreba za podrškom u 2022. godini:
  1. Okvirni troškovnik u tabličnom prikazu izražen u HRK, uz naznaku koji resursi su već osigurani, iz kojih izvora te koji iznos podrške potražujete kroz pilot program KRIK
  2. Opis potreba za stručnom podrškom s naznakom u čemu bi Vam pilot program KRIK možda mogao pomoći
 5. Kratki životopis voditelja/ice projekta/inicijative (ukoliko je više osoba angažirano u voditeljskoj ulozi, molimo da se navede za svaku osobu).

 

Ispunjene prijavnice šalju se na email adresu: krik@solidarna.hr

Pitanja vezana uz javni poziv pilot programa KRIK mogu se poslati na mail adresu krik@solidarna.hr najkasnije do 5. veljače 2022. Odgovor ćete dobiti u roku od najviše 3 radna dana.

Podnošenjem prijave, prijavitelji se obvezuju da će u razdoblju od 11. veljače do 15. ožujka  2022. godine biti na raspolaganju za dopunsko slanje informacija na upit vezano uz prijavu te za selekcijski razgovor (online ili uživo) sukladno dogovorenom terminu. Svi prijavitelji dobit će povratnu informaciju o odabiru finalista najkasnije do 20. veljače 2022. godine, a informaciju o konačnom odabiru dobitnika najkasnije do 15. ožujka 2022. godine. Ugovori o dodjeli donacija bit će potpisani na period od 15. ožujka do najkasnije 31. prosinca 2022.

Prijavni obrazac nalazi se ovdje.

Zahvaljujemo na vašem interesu i veselimo se vašoj prijavi.

Sve informacije o programu KRIK pratite na www.solidarna.hr i www.fund4others.org

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!