Javni poziv: Nominacija za upravitelja/icu Zaklade

Javni poziv

Nominacija za upravitelja/icu Zaklade

Zagreb, 15. prosinca 2021.

 

Zakladna Uprava Zaklade SOLIDARNA prema čl.26. Statuta poziva sve zakladnike, članove i članice Zakladne uprave, članove i članice operativnog tima te sve druge zainteresirane osobe za prijavu nominacije za funkciju i radno mjesto “Upravitelj/ica Zaklade”.

Radno mjesto upravitelja/ice Zaklade podrazumijeva:

–              zastupanje Zaklade

–              vođenje poslova Zaklade u skladu s odlukama Zakladne uprave

–              predlaganje Zakladnoj upravi donošenje općih akata i poslovnika o radu zakladnih tijela,

–              predlaganje Zakladnoj upravi godišnjeg programa rada i izvještaja o radu,

–              predlaganje Zakladnoj upravi financijskog plana i završnog računa,

–              predlaganje Zakladnoj upravi osnivanje zakladnih vijeća i drugih stručnih tijela,

–              predlaganje imenovanja tajnika Zaklade,

–              provođenje odluka Zakladne uprave,

–              druge poslove sukladno Statutu i drugim općim aktima Zaklade

–              vođenje redovnog poslovanja Zaklade

Uvjeti za prijavu:

–              minimalno 5 godina iskustva na istim ili sličnim radnim mjestima

–              iskustvo u razvoju filantropije

–              iskustvo u razvoju organizacija civilnog društva

–              iskustvo u razvoju i upravljanju donacijskih programa

–              visoka stručna sprema (VSS) ili ekvivalentna razina naobrazbe

–              odlično poznavanje engleskog jezika (C1)

 

Pozivamo sve zainteresirane osobe da životopis i motivacijsko pismo (max 2 stranice) i prijedlog programa rada Zaklade za razdoblje 2022.-2026. pošalju na marina.skrabalo@solidarna.hr najkasnije do 29.12.2021.g. do 23:59h.

 Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

 

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!