Mreža Cjeloživotno učenje za sve objavila rezultate istraživanja o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj

Objavljeni su novi članci i publikacije koji donose rezultate šest znanstvenih istraživanja koja je provela Mreža Cjeloživotno učenje za sve, koja okuplja više od 60 stručnjaka iz znanosti, obrazovanja i civilnog društva. Riječ je o jednoj od najvećih inicijativa za istraživanje problema nejednakosti u obrazovanju u Hrvatskoj.

Izvor: Priopćenje

Istraživanja su obuhvatila više od 2.500 anketiranih sudionika i više od 300 sudionika fokus grupa i intervjua te rezultirala su objavom ukupno 14 različitih radova. Objavljeni radovi pružaju jedinstven pogled u iskustva odgojitelja, učitelja, učenika i studenata koji su suočeni s obrazovnim nejednakostima. Na temelju rezultata istraživanja su izrađene detaljne preporuke za javne politike za unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti hrvatskog obrazovnog sustava.

Svi rezultati objavljeni su na stranici https://www.obrazovanjezasve.hr/istrazivanja/

Niže u tekstu donosimo popis radova objavljenih na temelju provedenih istraživanja, prema razini obrazovanja:

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje; osnovno obrazovanje

Srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Obrazovanje odraslih

Horizontalne teme – javne politike obrazovanja

Horizontalne teme – perspektiva dionika o obrazovnim nejednakostima

Na temelju nalaza istraživanja su izrađene preporuke za javnu politiku koje su bile predmet javnih rasprava s 270 dionika sustava obrazovanja. Među ključnim preporukama su osiguravanje

  • primjerene financijske potpore za djecu, mlade i odrasle iz skupina u nepovoljnom položaju,
  • dodatne podrške polaznicima obrazovanja za savladavanje zahtjeva obrazovnih programa,
  • dodatne podrške obrazovnim radnicima za rad sa skupinama u nepovoljnom položaju.

Mreža također zagovara donošenje nacionalnog plana za pravičnost i uključivost u cijelom obrazovnom sustavu i provedbu nacionalnog programa za dobrobit u obrazovnim ustanovama. Preporuke Mreže dostupne su na platformi: https://www.obrazovanjezasve.hr/platforma-za-pracenje-preporuka-mreze/.

 

 

Naslovna fotografija: Ali Ahmad DANESH @Pexels

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!