Poziv za nominacije za članstvo u Zakladnoj upravi

Temeljem Odluke Zakladne uprave o razrješenju Vanje Škorić kao članice Zakladne uprave od 10. studenog 2020. godine te Odluke Zakladne uprave o pokretanju postupka izbora novog člana ili članice Zakladne uprave od 10. studenog 2020. godine te prema članku 17. Statuta Zaklade SOLIDARNA objavljujem poziv za nominacije za članstvo u Zakladnoj upravi. Ovaj je poziv raspisan 8.12. 2020. s rokom za podnošenje kandidatura najkasnije do ponoći u utorak 22. prosinca 2020. putem poveznice na anketu https://www.surveymonkey.com/r/nominacija-ZU_Solidarna.

Prema čl. 15. Statuta SOLIDARNE zakladna uprava se sastoji od najmanje tri zakladnika te najviše dvije osobe iz šireg kruga zainteresirane javnosti, a trenutni članovi i članice su: (1) Sanja Sarnavka, predsjednica Zakladne uprave, zakladnica, (2) Mirjana Matešić, zamjenica predsjednice Zakladne uprave, zakladnica, (3) Nebojša Taraba, filmski producent, nije zakladnik, (4) Zlata Paštar, profesorica u I. Gimnaziji Zagreb, nije zakladnica.  Nastavno, pozivam sve zakladnike i zakladnice te zaineresiranu javnost da podnesu nominacije za člana ili članicu Zakladne uprave do 22. 12.2020.

Prema čl. 16. Statuta SOLIDARNE članovi Zakladne uprave biraju se na temelju osobne kandidature ili nominacije zakladnika, s obrazloženjem stručnih kompetencija, profesionalnog iskustva i djelovanja u javnosti kojima kandidirana osoba može doprinositi programskom i financijskom razvoju Zaklade, upravljanju Zakladom i promociji njezine svrhe.

Član Zakladne uprave ne može biti neposredni ili posredni primatelj potpora Zaklade, osobno niti kao član, član upravnog tijela ili zaposlenik u pravnoj osobi koja je primatelj potpora Zaklade niti osoba čiji srodnik po uspravnoj liniji, srodnik po pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stupnjem ili partner član, član upravnog tijela ili zaposlenik u pravnoj osobi koja je primatelj potpora Zaklade. Također, u skladu s pravilnikom o upravljanju sukobom interesa, stav je zakladnika i Zakladne uprave SOLIDARNE od njezina začetka član ili članica Zakladne uprave ne može biti osoba na rukovodećim pozicijama i pozicijama odlučivanja u političkim strankama radi specifičnosti javne i zagovaračke pozicije Zaklade SOLIDARNA te mogućeg sukoba određenog političkog interesa i interesa zaklade.

Prema odluci Zakladne uprave o pokretanju ovog poziva od 10. studenoga 2020., Upraviteljica zaklade je dužna pokrenuti postupak za kandidature za člana ili članicu Zakladne uprave prema čl.17.  Statuta SOLIDARNE kako bi o tome Zakladna uprava mogla odlučiti na svojoj sjednici koja će se održati do kraja prosinca 2020. Poziv za nominacije za članstvo u Zakladnoj upravi upućuje upravitelj Zaklade svim zakladnicima te objavljuje na internetskim stranicama Zaklade najmanje dva tjedna prije održavanja sljedeće sjednice Zakladne uprave. Prema članku 17. Statuta sve kandidature za članstvo u zakladnoj upravi moraju se podnijeti pisanim putem Upravitelji zaklade najkasnije 72 sata prije održavanja sjednice. Administrativnu obradu prijava provest će tajnik Ivan Blažević u suradnji s Draženom Hoffmannom kao verifikatorom. Svi zakladnici dobit će poziv na sjednicu Zakladne uprave koja će se održati krajem prosinca.

Kontakt: Ivan Blažević, ivan.blazevic@solidarna.hr

Marina Škrabalo, upraviteljica Zaklade SOLIDARNA

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!