Smjernice o poslovnom sektoru i ljudskim pravima

This post is also available in: English (engleski)

Smjernice o poslovnom sektoru i ljudskim pravima razvio je posebni predstavnik Glavnog tajnika za pitanja ljudskim prava i međunarodne korporacije i druge poslovne organizacije John Ruggie. Smjernice su prevedene s engleskog jezika u sklopu projekta „Filantropija za ljudska prava“ kojeg provode GONG, CMS i Documenta uz partnerstvo HR PSOR-a u okviru Fonda za organizacije civilnog društva EGP-a i Kraljevine Norveške čiji je provoditelj u RH Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Smjernice Ujedinjenih naroda o poslovnom sektoru i ljudskim pravima traže od poduzeća da imaju politiku odgovornosti poštivanja ljudskih prava, proces dubinske provjere (due diligence) za identifikaciju i prevenciju kršenja ljudskih prava, procese koji omogućuju sustav popravka utjecaja ili doprinosa kršenju ljudskih prava. Ova odgovornost odnosi se na poduzeća svih veličina djelatnosti vlasništva i strukture. Također, ove smjernice potiču poduzeća da surađuju s dionicima koji su pod utjecajem i koriste rezultate procjene za aktivnosti, koriste kvalitativne i kvantitativne pokazatelje za provjeru svojih utjecaja na ljudska pravajavno izvještavaju, uključuju promišljanja ljudskih prava u poslovne strategije te da povezuju brigu za ljudska prava s upravljanjem rizicima vlastitim kodeksima ponašanja i drugim alatima.

SMJERNICE O POSLOVNOM SEKTORU I LJUDSKIM PRAVIMA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Odaberite vrstu i svrhu donacije

50,00 kn 100,00 kn 200,00 kn 300,00 kn 500,00 kn