SOLIDARNA @ Human Rights Film Festival 2023.

Zaklada Solidarna i HRFF i u 2023. godini nastavljaju suradnju u sklopu diskurzivnog programa: u četvrtak, 7. prosinca od 15 do 17 sati organiziramo fuziju panel rasprave i radionice naziva “Zagovaračka moć aktivnih građanki & građana”, dok ćemo u subotu, 9. prosinca od 17 do 19 sati na panelu naziva “Ženska prava u 2024. godini – kuda idemo, što želimo?” otvoriti niz važnih tema koje predstavljaju prilike, ali i prijetnje pravima žena u narednom periodu.

Oba događanja održat će se u dvorani Kulturno informativnog centra (Zagreb, Preradovićeva 5). Dvorana je dostupna teško pokretnim osobama.

ZAGOVARAČKA MOĆ AKTIVNIH GRAĐANKI & GRAĐANA U IZBORIMA
Ovaj javni događaj usmjeren je na građanske aktivistkinje i aktiviste i sve koji žele aktivno pristupi nadolazećim izborima. Započet će s uvodnom tematskom panel raspravom o utjecaju građanskih inicijativa na izborni proces i političke aktere – to su i birači i političari, kojoj kao uvodničarke/i sudjeluju Sanja Sarnavka/ SOLIDARNA, Berto Šalaj /FPZG, Marko Kovačić/Bernays i Ante Šalinović/IPSOS uz aktivna doprinos sudionika/ca rasprave. Slijedi informativno-edukativna radionica o tehnikama i taktikama javnog zagovaranja i mobiliziranja građana, uz primjere dobre prakse koje je podržao Fond za aktivno građanstvo te s posebnim osvrtom na izborni kontekst.
U sklopu radionice, predstavit ćemo i dva aktualna izvora financiranja građanskih zagovaračkih akcija i kampanji:
1.Poziv za provedbu akcija za obranu EU vrijednosti u sklopu programa Impact4Values /CERV
2.Poziv za dodjelu sredstava u sklopu Fonda za žene za Akcije u zajednici.
Ovaj događaj organizira SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava u sklopu programa ACF Hrvatska, CERV i Fond za žene u suradnji sa Zakladom Slagalica, a u sklopu Human Rights Film Festivala 2023., a vode ga Sanja Sarnavka i Marina Škrabalo, uz organizacijsku podršku Ivane Kumrić. Događaj je otvoren za javnost te je moguće sudjelovati bez prethodne prijave, no iz logističkih razloga unaprijed zahvaljujemo svima koji će se unaprijed i prijaviti. Osobe koje su teže pokretne i trebaju pratnju molimo da nam se svakako jave na mejl. Više info i prijave na: info@solidarna.hr.

*Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.


ŽENSKA PRAVA U 2024. GODINI – KUDA IDEMO, ŠTO ŽELIMO? 
Kada govorimo i djelujemo za poboljšanje ženskih prava ne možemo zanemariti opozicijska djelovanja: zašto je tome tako? Zbog čega postoje prijepori oko prava na život u slobodi,sam oodređenje, nenasilje, reproduktivne odluke? Na ovom ćemo panelu razgovarati s inspirativnim govornicama koje u fokusu svog djelovanja imaju proaktivno djelovanje na poboljšanju ženskih prava s naglaskom na kretanje i kreiranje različitih diskursa unutar ograničenog područja djelovanja. Glavna misao iza organizacije panela je iduća: Ispred nas su prilike, ali i izazovi – kako ih iskoristiti i s njima se nositi.
Govornice na ovom panelu su Klementyna Suchanow i Lana Bobić, uz moderaturu Marinelle Matejčić. Suchanow je nagrađivana poljska autorica, istraživačica, aktivistkinja i suosnivačica Poljskog Ženskog štrajka i govorit će o društvenim okosnicama koje utječu na razvoj reproduktivnih prava u Poljskoj i Europi i utjecaj na ženske živote te izborima kao prilici za izmjenu društvenih paradigmi. Bobić je feministkinja i aktivistkinja, teologinja u čijem je akademskom fokusu feministička teologija, tj. feministička kritička teorija u religiji te rodno uvjetovano nasilje. Bobić će predstaviti reizdanje feminističke početnice “Na valovima feminizma” u izdanju Platforme za reproduktivnu pravdu i dati svoj doprinos raspravi na temelju višegodišnjeg zagovaračkog, aktivističkog i istraživačkog iskustva.
Ovaj događaj organizira SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava u sklopu programa Fonda za žene, uz organizacijsku podršku Ivane Kumrić. Panel rasprava će se održati na engleskom jeziku.
Vizualni identitet: Ira Payer

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!