Urbana regeneracija Petrinje nakon potresa

Projekt Urbana regeneracija Petrinje nakon potresa provode istraživačko-konzultantska tvrtka za urbanističko planiranje Urbanex (Hrvatska), arhitektonska i dizajnerska tvrtka KCAP (Švicarska/Nizozemska) i Zaklada SOLIDARNA u suradnji sa Zakladom Zamah. Partner u implementaciji projekta je Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a financira ga japanska vlada putem Japansko-EBRD-ovog ekonomskog fonda (JECT). Projekt je razvijen kao podrška Gradskoj upravi Petrinje u provedbi mjera obnove i sanacije nakon potresa.

Projektom se žele dati preporuke za održivi razvoj i urbanistički obuhvatnu obnovu Grada Petrinje te razviti cjeloviti arhitektonsko-urbanistički projekt obnove jedne zemljišne čestice u centru grada, čiji će sadržaj biti oblikovan prema potrebama lokalne zajednice. Opći cilj projekta jest utvrditi najbolju praksu i mogućnosti urbane obnove nakon potresa, integrirati međunarodne primjere obnove nakon potresa i angažman zajednice koji će se primijeniti u pilot-projektu u Petrinji. U provedbi projekta angažirani su stručnjaci za pružanje strateških usluga uključivim i održivim inicijativama urbane regeneracije pogođenog područja nakon potresa. Projekt je prilika za Petrinju da prepozna i prihvati mogućnosti koje bi se mogle pojaviti kao rezultat obnove i oporavka pogođenog područja vodeći se agendom Build Back Better (hrv. „Izgraditi ponovno bolje“).

Angažman zajednice

Zaklada SOLIDARNA, u suradnji sa Zakladom Zamah, kroz niz direktnih aktivnosti s građanima, počevši od anketiranja preko javnih prezentacija, želi direktno od građana te pripadnika poslovnog, javnog i civilnog sektora čuti promišljanja o potrebama zajednice. Cilj direktnih aktivnosti sa zajednicom jest razviti konkretne prijedloge koji će pridonijeti oporavku zajednice, kvaliteti života i obnovi javnih prostora u Gradu Petrinji nakon potresa te koje će arhitektonsko-urbanistički stručnjaci implementirati u finalni prijedlog obnove jedne zemljišne čestice.

Dosad smo već proveli veliko mapiranje te napravili analizu ključnih aktera koji su bili (i još uvijek jesu) uključeni u pomoć, obnovu i oporavak potresom pogođenog područja, kao i mapiranje postojećih volonterskih i filantropskih resursa u zajednici, kako bi se promovirala spremnost zajednice u slučaju budućih prirodnih katastrofa, kao i u svjetlu drugih mogućih izazova i/ili prilika.

U sklopu projekta provest će se javni formati, fokus grupe, razgovori i prezentacije s lokalnom zajednicom koji za svrhu imaju prikupiti razmišljanja i stavove o trenutnim potrebama lokalne zajednice te ideje o poželjnom smjeru razvoja grada Petrinje. Zanimaju nas razmišljanja sudionika/ca o životu u Petrinji prije i nakon potresa, o ključnim izazovima života u Petrinji nakon potresa, ali i o potrebama i razvojnim prilikama koje se otvaraju u sklopu obnove Petrinje nakon potresa.

Rezultati istraživanja, kao i analize, preporuke te postojeći rizici, bit će javno dostupni i prezentirani u obliku pisanih dokumenata, uz anonimnost svih sudionika.

Projekt se bazira na primijenjenom istraživanju, u kojemu će stavovi sudionica/ka pomoći arhitektonsko-urbanističkom timu da razvije i sagleda različite scenarije za kratkoročni i dugoročni razvoj Petrinje te izrade akcijski plan urbane obnove grada i jedne odabrane mikrolokacije. Doprinos sudionika ovoga istraživanja izuzetno je važan i predstavljat će ključnu smjernicu u izradi scenarija za budućnost.

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!