Ženske organizacije poručile da je DOSTA institucionalnog nasilja nad ženama i djecom!

Ženske organizacije i inicijative održale su danas konferenciju za medije povodom institucionalnog nasilja koje se vrši nad žrtvama nasilja, i ženama i djecom, kroz dugotrajne postupke uređenja skrbništva. Prisila koju su trpjele u vezi, žene i djeca trpe i nakon raskida, najviše zahvaljujući potpunom nerazumijevanju ljudi u institucijama. One ne razumiju posljedice traume i govore o visokokonfliktnim odnosima roditelja, a ne o odnosu nasilnika i žrtava. Vrlo često pomaže se nasilniku a odmaže i kažnjava žrtve. 

Iskustva organizacija u direktnom radu sa ženama potvrđuju da je situacija u kojoj se našla Severina Vučković i skandalozna izjava predsjednika Vrhovnog suda gotovo pravilo u postupanju institucijama, a ne izuzetak. Potrebno je hitno uvesti sustavne promjene kroz zakone i praksu“, poručila je Sanja Juras ispred Ženske mreže Hrvatska na danas održanoj konferenciji za medije.

Dizajn: Ira Payer

Sanja Sarnavka, Zaklada Solidarna, ispričala je nekoliko slučajeva iz kojih je vidljivo da se prisilna kontrola i zlostavljanje nastavljaju i nakon što je žrtva izašla iz nasilne veze. Nasilnici ubijaju žene ili pokreću postupke pred pravosuđem i zavodima za socijalni rad koji traju godinama pa i desetljeće. Sve se opravdava najboljim interesom djeteta a da se najčešće želje djece uopće ne uzimaju u obzir. Ana Pecotić, predstavnica inicijative Spasi me, rezolutno je izjavila da više nikada ne smijemo dozvoliti da se ponovi slučaj malog Cesarea kojega je naša vlast nemilosrdno predala ocu nasilniku. Inicijativa više ne traži nikakve promjene zakona jer im je dosta mijenjanja zakona a jednakog postupanja institucija. Najavila je obranu Aleksandra kojeg ćemo braniti i svojim tijelima ako bude potrebno.

Ženska mreža Hrvatske traži od Vlade RH i Hrvatskog sabora da se postojeći Obiteljski zakon izmijeni iz temelja, a u skladu s preporukama GREVIO odbora i da se provede uvođenje potpuno novog pristupa za žrtve nasilja. Jedan od upućenih zahtjeva je i da se zakonom definiraju jasne procedure za vještačenja za obiteljske sudske postupke i standardne postupke i testove koji se mogu koristiti te uvođenje obveze za vještake da u izvješću jasno navedu ograničenja procjena i testova koje su koristili za pojedini postupak. Potrebno je uvesti obvezne edukacije vještaka koja uključuje znanja o rodno uvjetovanom nasilju nad ženama i učincima tog nasilja na djecu.

Od Ministra pravosuđa i uprave tražimo da pokrene stegovni postupak protiv predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića zbog povrede ugleda suda i sudačke dužnosti diskriminativnim mizoginim izjavama vezano za slučaj Severine Vučković“, poručila je Juras ispred Ženske mreže Hrvatske.

Sanja Sarnavka, dodala je da su napravljene promjene u sustavu, ali – samo na papiru. Kao primjer navela je zabranu upotrebu termina ‘roditeljsko otuđenje’, ali da se i dalje na edukacijama za vještake govori ‘kako ne treba slušati ministra jer su one struka a ne političari’. Pokazala je primjerima kako se uopće ne uvažavaju stavovi djece, već se žene proglašava manipulatoricama i emocionalnim zlostavljačicama. Slučaj bivšeg ravnatelja zavoda za socijalni rad ukazuje na više stvari – tko sve može raditi u sustavu i tko treba štititi žrtve; kako besramno nakon izlaska iz zatvora priječi ulazak supruge u kuću i ne daje joj djecu, osim male bebe kojom mu se očito ne da baviti. Napomenula je kako su jasne upute posebne izvjestiteljice UN-a Reem Alsalem koja u 19 preporuka navodi što država mora napraviti da sustav ne zlostavlja žrtve.

Dizajn: Ira Payer

Dorotea Šušak, ispred Centra za ženske studije poručila je da je dosta izvankontekstualnog korištenja koncepta ‘otuđenja’ i ‘visokokonfliktnih razvoda’ u slučajevima obiteljskog zlostavljanja: „Dosta je nesvjesnosti, previda i ignoriranja činjenice da su djeca-svjedoci zlostavljanja, ujedno i sami zlostavljani. Dosta je sudske prosudbe ‘autentičnog iskaza’ stranke bez edukacije o traumi i traumatskom iskustvu. Dosta je ‘hitnih’ procedura koje traju čitavo desetljeće i koje se završavaju ili punoljetnošću djeteta ili gubitkom zdravlja roditelja“.

Ana Pecotić upozorila je da je suština problema to da se pravo zlostavljača na roditeljstvo stavlja ispred prava žrtvi na zaštitu od nasilja te da bi primarni interes pravosuđa trebao biti zaštita prava djeteta. Poručila je i da Vučković i njezin sin u ovom postupku neće biti sami te da prosvjed nije isključeni ovisno o razvoju situacije. Ako sustav ne počne raditi kako valja, morat će građanke i građani početi djelovati.

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!