Imamo pojačanje u timu: Upoznajte Martinu Perić!

Zaklada SOLIDARNA ima pojačanje u svom timu. Na poziciji koordinatorice za rad s korisnicama pridružila nam se Martina Perić, magistrica socijalne politike.

Nakon stjecanja profesionalnog iskustva u javnoj ustanovi, Martina je radila u organizaciji civilnog društva koja djeluje na promicanju prava osoba s invaliditetom te joj se radom u organizaciji izuzetno svidjela dinamičnost sektora i potreba za opsegom različitih znanja s ciljem povećanja kvalitete života ranjivih skupina. Martina smatra kako su organizacije civilnog društva jako važni akteri u promicanju temeljnih prava i doprinosu funkcioniranja demokratskih društava.

“Zakladi SOLIDARNA sam se odlučila pridružiti jer već godinama pratim i cijenim intrinzičnu motivaciju tima SOLIDARNE za pružanjem podrške i direktne pomoći osobama koje su se našle u nepovoljnim situacijama uzorkovanim različitim oblicima nasilja i diskriminatornih ponašanja, situacijama uzrokovanih višom silom te svim drugim situacijama koje osobe mogu postaviti u položaj prekomjerne ranjivosti”, ističe Martina svoju motivaciju za rad u Solidarnoj.

Martina dijeli veliki interes prema zaštiti dobrobiti i sigurnosti djece koja se nalaze u socijalnoj isključenosti ili im ista prijeti uslijed različitih rizičnih čimbenika. Navodi izrazitu važnost zalaganja za sveobuhvatnu zaštitu prava djece kao preduvjet izgradnje naprednog društva pa tako uz stalne poslove kontinuirano obavlja radnje voditeljice mjera zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta. Fond Desa & Jerko Baković vidi kao predivnu inicijativu i kvalitetnu direktnu podršku školovanju djece i mladih osoba slabijeg materijalnog statusa.

Martina je marljiva, kreativna i brižna osoba. U slobodno vrijeme piše pjesme i kratke priče, pjeva i slika, a kreativnost smatra vrijednim alatom iskazivanja autentičnih osjećaja, razmišljanja i vrijednosti.

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!