Otvoreno pismo Vladi RH i Hrvatskom saboru: Hitno omogućite pristup obnovi svim stambenim i gospodarskim objektima stradalima u potresu – legalizacija ne smije biti prepreka!

Poštovani,

šest mjeseci nakon razornog potresa s epicentrom u Petrinji, obraćamo vam se s prijedlogom da hitno omogućite obnovu svih stambenih i gospodarskih objekata na potresom stradalim područjima Sisačko-moslavačke i drugih županija, bez obzira na njihov status legalnosti. Ovo smo prepoznali kao kritični faktor pravodobne i pravedne obnove, a time i opstanka ove osiromašene i depopulirane regije. Tri godine od isteka roka za podnošenjem zahtjeva preko 90% gospodarskih i blizu 80% stambenih objekata na području potresom najjače pogođene Sisačko-moslavačke županije još uvijek nije legalizirano. U skladu s aktualnim uvjetima koje propisuje Zakon o obnovi onemogućen je pristup mjerama obnove tisućama kućanstava i poljoprivrednika koje se time izlaže riziku siromaštva, nesigurnih stambenih uvjeta, ako ne i beskućništva i iseljavanja. Ukoliko se ne iznađe korektivno rješenje, obnova će u ovoj regiji umjesto razvoja i modernizacije de facto pospješiti divlju gradnju – trend kojeg nacionalni projekt legalizacije ovdje nije uspio niti ublažiti, kamoli preokrenuti u korist pravne države i sigurnosti građana.

Ovaj duboki i rašireni problem detektirali smo na terenu, a njegovih punih razmjera postali svjesni upravo sada, kada su napokon krenuli programi obnove. Postalo je očito da oni koji do 30. lipnja 2018. nisu predali zahtjev za legalizacijom danas ne mogu konkurirati za natječaje financijske potpore ili donatorske programe – zakonitost srušenog preduvjet je izgradnje novog objekta. To je i akutni uzročnik izuzetno malog broja prijava poljoprivrednika na Mjeru 5.2.1 za obnovu gospodarskih objekata; zbog toga su i privatni donatorski programi gradnje prisiljeni odbijati socijalne ugrožene stradalnike – inače bi bili prisiljeni da i sami krše zakon. Naime, postupak naknadne legalizacije izuzetno je kompliciran i skup te ne može niti u teoriji obuhvatiti sve srušene domove, stoga je u praksi obnove i neprimjenjiv. Smatramo da nam je nužan radikalni iskorak prema hitnoj legalizaciji stambenih i gospodarskih objekata, primarno u SMŽ, kojoj bi obnova trebala biti i akcelerator razvoja. To je i jedini način da se izbjegne sistemska diskriminacija u pristupu obnovi, stambeni i ekonomski kolaps, kao i novi val iseljavanja.

Stoga predlažemo (i tražimo) od Vlade RH da hitno riješi ovaj problem i omogući pristup obnovi svim stradalničkim kućanstvima i poljoprivrednim gospodarstvima, a što je moguće riješiti na različite načine, ukoliko postoji politička volja i suradnja različitih institucija.

1. Kao najbrže, “vatrogasno rješenje” predlažemo da Vlada donese Uredbu, kao nadopunu Zakonu o obnovi, da se objekti stradali u potresu izuzimaju od obaveze legalnosti u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Zakonom o gradnji, sve do zakonskih izmjena i pokretanja novog projekta legalizacije na potresom stradalim područjima. To je i prilika za pojednostavljenje procedura i jačanje tehničke pomoći građanima, nastavno na iskustva iz recentnih programa obnove, od Gunje preko Zagreba do Petrinje, širom općina i gradova u čak tri županije.

2. Predlažemo i da Vlada i Sabor razmotre i ambicioznije rješenje kojim bi se obnova iskoristila za cjelovito uređenje imovinsko-pravnih odnosa u ovoj stradaloj županiji. To bi zahtijevalo izmjenu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (dopuna Članka 10) kako bi se omogućilo podnošenje zahtjeva za legalizacijom u redovnom postupku i nakon 30. lipnja 2018., a za sve zgrade s potresom stradalih područja. Naime, u obnovi i revitalizaciji potresom razrušenog područja svaka neoštećena i uporabljiva zgrada, kuća ili štala u kojoj se može živjeti, a može je se i legalno kupiti/ prodati ili iznajmiti, vrijedan je resurs koji smanjuje trošak obnove i podiže gospodarsku vrijednost regije. Ukoliko se Vlada i Sabor odluče za ovo rješenje, predlažemo da u okviru priznatih troškova obnove omogući pokrivanje dopunskih troškova vezanih uz izradu tehničke dokumentacije za prethodno nelegalne objekte.

3. Kao treći mogući način rješavanja ove sistemske prepreke obnovi, a i krajnje neuređenih imovinsko-pravnih odnosa na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke, ali i susjednih županija, je i izmjena Zakona o gradnji s novim, aktualnim datumom presjeka za opću legalizaciju, temeljem nove avionske snimke zatečenog stanja kao osnove za izuzeće od legalizacije svih prethodno izgrađenih objekata, u skladu s člankom 175. Zakona o gradnji koji se odnosi na zgrade starije od 15. veljače 1968.

Upozoravamo i na to da bez efikasne podrške građanima, obnova ne može uspjeti. Nužno je osigurati adekvatne kapacitete javnih službi i administrativne pomoći građanima u pripremi zahtjeva te prateće tehničke dokumentacije u procesu obnove, koje treba uvrstiti u priznate troškove obnove o trošku državnog proračuna i fondova EU. Jedino se tako može premostiti i informacijski, tehnički i financijski jaz koji je ranije onemogućio legalizaciju u ovoj regiji. Kako bi se građane informiralo i usmjerilo, nužno je osigurati djelotvornu multiresornu terensku podršku putem centara za obnovu i povezanih mobilnih timova u svim regionalnim centrima (Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Gvozd, Dvor).

Od Premijera, svih članova Vlade i svih saborskih zastupnika tražimo i očekujemo da se u skladu sa svojim ovlastima, ali i sa svojom savješću, angažiraju na tome da gorući problem nelegalne gradnje kao prepreke obnovi riješi što prije, a svakako do ljetne stanke Sabora. Ukoliko izgubimo šansu za obnovu koju nam pruža suho i toplo ljeto, deseci tisuća naših sugrađana neće moći dobiti pomoć za obnovu svojih kuća i štala. To znači da će mnogi od njih i sljedeći Božić i Novu godinu dočekati očajni, na rubu iseljenja. Baš sada je čas za brzu političku akciju, a time i za spas Banije.

 

Supotpisnici otvorenog pisma (prema abecednom redu):

 1. ADRA Hrvatska
 2. ALD – Agencija lokalne demokracije Sisak
 3. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava
 4. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
 5. CGI – Centar za građanske inicijative
 6. CMS – Centar za mirovne studije
 7. CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske
 8. Dkolektiv – Organizacija za društveni razvoj
 9. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
 10. Dugine obitelji
 11. GONG
 12. Grad Sisak – Kristina Ikić Baniček
 13. Grad Glina – zamjenica gradonačelnika Branka Bakšić Mitić
 14. Hrvatski centar za razvoj volonterstva
 15. Hrvatski savez stanara – građana EU
 16. Humanitarna udruga Ljudi za ljude
 17. Inicijativa mladih za ljudska prava
 18. Inicijativa nezavisnih volontera
 19. Inkluzivna kuća Zvono
 20. Kuća ljudskih prava
 21. Ljudi za ljude
 22. Matica hrvatskih sindikata
 23. MMH – Mreža mladih Hrvatske
 24. Nezavisni hrvatski sindikati
 25. Općina Dvor – načelnik Nikola Arbutina
 26. Općina Gvozd – načelnik Milan Varga
 27. Općina Donji Kukuruzari – zamjenik načelnice Dalibor Kukuruzar
 28. PGP – Projekt građanskih prava
 29. Pravo na grad
 30. Protagora
 31. Rehabilitacijski centar za stres i traumu
 32. Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”
 33. SLAGALICA – Zaklada za razvoj lokalne zajednice
 34. SNV – Srpsko narodno vijeće
 35. SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost
 36. SSSH – Savez samostalnih sindikata Hrvatske
 37. U dobroj vjeri
 38. Udruga Ambidekster
 39. Udruga IKS
 40. Udruga Oaza
 41. Udruga za samozastupanje
 42. ZAMAH – Regionalna zaklada za lokalni razvoj
 43. Ženska soba – Centar za seksualna prava
 44. Ženska udruga Izvor

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!