Poziv za mentore/ice u sklopu Impact4Values programa

Svrha poziva

Ovim pozivom tražimo mentore/ice koji će svojim znanjem i iskustvom pomoći organizacijama civilnog društva koje provode projekte u sklopu Impact4values programa.

Odabrane mentore/ice ćemo dodijeliti organizacijama prema  temama i područjima koja su  definirana u njihovim planovima jačanja kapaciteta i raspoloživosti mentora/ice.

Mentorstvo će započeti u siječnju 2024. godine i trajat će do kraja 2025. godine. Mentori/ce će s organizacijama precizno definirati ciljeve, rezultate i vremenski okvir mentoriranja. Mentori/ce će podnositi izvještaj o obavljenom poslu te će za svoj rad biti plaćeni prema mentorskim satima. Mentorski sat uključuje pripremu i neposredno mentorstvo i iznosi 70,00€ bruto.

Prije početka mentoriranja organizirat ćemo sastanak za mentore na kojem ćemo dogovoriti principe mentoriranja i cijeli proces. Cijena mentorstva po satu iznosi 70 eura bruto u što je uključena i priprema za mentorstvo.

Teme i područja mentorske podrške:

  • Strateško planiranje (definiranje vrijednosti organizacije, vizije, misije, strateških ciljeva usmjerenih na učinak i pokazatelja na razini učinka itd.);
  • Praćenje i evaluacija (projekata, organizacija – priprema plana, identifikacija i praćenje rezultata);
  • Unutarnja organizacija (definiranje područja rada, radni zadaci, organizacijska shema, raspodjela poslova i sl.);
  • Upravljanje zaposlenicima i volonterima (motivacija, prevencija sagorijevanja, rješavanje sukoba, pronalaženje i zadržavanje volontera, plan razvoja zaposlenika i sl.);
  • Uspostava sustava upravljanja kvalitetom u organizacijama civilnog društva (npr. OK2015);
  • Komunikacija (izrada komunikacijskog plana, vođenje kampanja i sl., izrada komunikacijske strategije);
  • Prikupljanje sredstava (plan prikupljanja sredstava, diversifikacija izvora financiranja, kreiranje kampanja prikupljanja sredstava, izgradnja baze podržavatelja, crowdfunding itd.);
  • Zagovaranje (definiranje ciljeva zagovaranja, strategija zagovaranja, planovi zagovaranja, upravljanje kampanjama zagovaranja, itd.);
  • Stručna podrška radu na ljudskim pravima (korištenje pravnih lijekova, podrška žrtvama i sl.);

 

Kakve mentore/ice želimo?

Mentori/ce mogu biti treneri/konzultanti koji već imaju iskustva u mentorstvu ili praktičari, tj. ljudi koji rade dugi niz godina u/ili vode organizaciju civilnog društva i stoga imaju iskustvo rada u civilnom sektoru.

 

 

Prijava

Ako se želite pridružiti našoj mentorskoj shemi, pošaljite ispunjenu prijavnicu životopis na e-mail adresu marinella.matejcic@solidarna.hr do  11. prosinca 2023. godine. Ako više mentora nego što je potrebno iskaže interes za pojedina područja, birat ćemo mentore na temelju njihovog iskustva (više iskustva – prednost pri odabiru).

 

Više o mentorskoj mreži i CERV programu

 

Mentorska mreža u okviru programa I4V

Osim financijske potpore, provoditeljima projekata pruža se i široka potpora za jačanje njihovih kapaciteta u vidu različitih edukacija i mentorske podrške. Na Javnom natječaju za male i srednje projekte odabrano je 46 projekata, od kojih 19 organizacija iz Slovenije, i 27 iz Hrvatske. Za svaku od 46 organizacija provedena je procjena stanja organizacijske razvijenosti (“organizacijska procjena”) i identificirane su potrebe odnosno područja u kojima će organizacija jačati svoje kapacitete tijekom trajanja projekta. Za svaku organizaciju izrađen je plan izgradnje kapaciteta koji definira područja, načine podrške, željene rezultate i vremenski okvir.

O CERV programu

Impact4values se provodi u okviru EU programa Građani, jednakost, prava, vrijednosti (CERV). CERV je europski program vrijedan oko 1,55 milijardi eura, kojim Europska komisija želi zaštititi i promicati prava i vrijednosti sadržane u Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

Podržavajući nevladine organizacije/organizacije civilnog društva, program CERV jača prava i vrijednosti zajedničke svim državama članicama EU. Prava i vrijednosti temelje se na načelima pluralizma, nediskriminacije, tolerancije, pravednosti, solidarnosti i rodne ravnopravnosti. Program potiče građansko i demokratsko sudjelovanje i podržava razvoj otvorenih, demokratskih, jednakopravnih i inkluzivnih društava utemeljenih na vladavini prava. Takva društva potiču građane na aktivno državljanstvo i, na temelju zajedničkih vrijednosti, povijesti i iskustava, obogaćuju raznolikost Europske unije.

Programom CERV upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) koja je krajem 2021. godine objavila prvi javni natječaj za odabir organizacija sposobnih za raspodjelu sredstava i jačanje kapaciteta nevladinih organizacija u državama članicama EU. Slovensko-hrvatski konzorcij u sastavu Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice i Solidarna – Zaklada za ljudska prava i solidarnost su se uspješno prijavili na ovaj natječaj s programom Impact4values.

Svrha programa Impact4values je zaštita i promicanje prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima EU i Povelji o temeljnim pravima, posebice pružanjem financijske i organizacijske potpore manjim organizacijama civilnog društva.

Ukupna vrijednost Impact4values programa je 4.250.000 eura, od čega će 2.350.000 eura biti dodijeljeno nevladinim organizacijama putem javnih natječaja, dok će drugi dio biti iskorišten za jačanje organizacija (obuka, mentorstvo), umrežavanje, upravljanje programima, itd. Više o programu možete pročitati na https://zaklada-slagalica.hr/natjecaji/impact4values/ ili https://solidarna.hr/impact4values/.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Ured-za-udruge_LOGO_HR_RGB_72dpi_vertical_1191x842px

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!