Urbana regeneracija Petrinje nakon potresa: Izgraditi ponovno bolje!

Proteklih 18 mjeseci s brojnim partnerima radili smo na projektu Urbana regeneracija Petrinje nakon potresa s ciljem stvaranja preduvjeta za urbanu revitalizaciju mikrolokacije u Petrinji uz poticanje korištenja najboljih međunarodnih praksi za smanjenje rizika od katastrofe i obnove nakon potresa. Projekt je prilika za Petrinju da prepozna i prihvati mogućnosti koje bi se mogle pojaviti kao rezultat obnove i oporavka pogođenog područja vodeći se agendom Build Back Better (hrv. “Izgraditi ponovno bolje”).

Iza projekta stoje istraživačko-konzultantska tvrtka za urbanističko planiranje Urbanex (Hrvatska), arhitektonska i dizajnerska tvrtka KCAP (Švicarska/Nizozemska) i Zaklada SOLIDARNA u suradnji sa Zakladom Zamah. Partner u implementaciji projekta je Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a financira ga japanska vlada putem Japansko-EBRD-ovog ekonomskog fonda (JECT). Projekt je razvijen kao podrška Gradskoj upravi Petrinje u provedbi mjera obnove i sanacije nakon potresa.

Zaklada SOLIDARNA, u suradnji sa Zakladom Zamah, kroz niz direktnih aktivnosti s građanima, počevši od održanih fokus grupa, građanskih satova i javnih prezentacija nastojala je direktno od građana te pripadnika poslovnog, javnog i civilnog sektora čuti promišljanja o potrebama zajednice. Direktne aktivnosti sa zajednicom polučile su konkretne prijedloge za oporavak zajednice, poboljšanje kvalitete života i obnovu javnih prostora u Gradu Petrinji nakon potresa. Na osnovu komentara lokalne zajednice, stručnjaci za urbanizam i zelenu infrastrukturu predstavili su optimalan scenarij i akcijski plan urbane obnove odabrane lokacije u Petrinji.

Zaklada SOLIDARNA napravila je analizu ključnih aktera koji su bili (i još uvijek jesu) uključeni u pomoć, obnovu i oporavak potresom pogođenog područja, kao i mapiranje postojećih volonterskih i filantropskih resursa u zajednici kako bi se promovirala spremnost zajednice u slučaju budućih prirodnih katastrofa, kao i u svjetlu drugih mogućih izazova i/ili prilika. U sklopu projekta donesene su preporuke za jačanje otpornosti nakon potresa i smjernice za uključivanje zajednice u post-potresnom kontekstu.

Rezultati istraživanja, kao i analize i preporuke uključeni su u javno dostupne dokumente koji mogu poslužiti i drugim gradovima i općinama. Preuzmite ih u nastavku.

Ovaj dokument pruža smjernice i preporuke o angažmanu dionika i upravljanju njima u kriznim vremenima, posebice kada se radi o prirodnim katastrofama kao što su potresi. Cilj je podržati i voditi Grad Petrinju u pripremi za sljedeću potencijalnu katastrofu, ali i postati centar stručnosti i upravljanja katastrofama.

Ovaj dokument daje preporuke za smanjenje rizika od katastrofa nakon potresa, kao i za aktivnosti izgradnje otpornosti, utemeljene na primjerima međunarodne dobre prakse, s ciljem usmjeravanja grada Petrinje na putu prema otpornijoj budućnosti. Ove preporuke mogu se prenijeti i prilagoditi da odgovaraju i drugim lokalnim zajednicama diljem Republike Hrvatske. Sastavni dio Preporuka čine i dva dodatna priloga, dostupna na poveznicama niže u tekstu, Sigurnost radnog prostora i Metodička priprema školskog sata. Naša je misija da kao konzultanti za civilno društvo i angažman zajednice za ovaj projekt, povežemo lokalne zajednice, primjere dobre međunarodne prakse i vrijedna iskustva kako bismo osigurali putovanje Petrinje prema oporavku i njezinoj budućoj otpornosti.

Katastrofe se često događaju bez upozorenja i društvo se oslanja na organizacije, poduzeća i institucije da nastave raditi, ali i pomognu zajednici da se oporavi na učinkovitiji i brži način. Ključno je, stoga, učiniti svoje radno mjesto otpornim – u kontekstu prostora, inventara te edukacije zaposlenika o tome što učiniti u slučaju katastrofe. Ovaj prilog donosi sažetak knjižice 7 Steps to a Disaster Resilient Workplace (hrv. 7 koraka do radnog mjesta otpornog na katastrofe), ali se fokusira na korake koje je potrebno učiniti prije potresa kako bismo bili pripravni i sigurni.

Cilj ove radionice je upoznati učenike/ce s elementarnim (prirodnim) nepogodama, u ovom slučaju s potresom, upoznati ih s mjerama zaštite od potresa te načinima postupanja za vrijeme i nakon potresa. Profesorica Zlata Paštar iz zagrebačke I. gimnazije napisala je nastavne metodičke preporuke za radionicu koja se provela s učenicima 1. razreda.

Naslovna fotografija: Goran Jakuš

Odaberite vrstu i svrhu donacije

7,00  10,00  15,00  20,00  50,00  100,00 


Postanite dio naše solidarne zajednice!